Brande får sin egen kulturpris

Dermed skal der i foråret overrækkes tre priser til henholdsvis en forening, et idræts- og et kulturnavn

21. november 2019, 13.33

Foto: Adobe Stock Photo

BRANDE Først på året genoptog Brande Old Boys kåringen af Årets Forening og Årets idrætsnavn.

Ved samme lejlighed blev det offentliggjort, at kåringen fremover foregår i samarbejde med Brande Citys udvalg for sport og kultur.

Udvalget lancerer nu også en tredje pris, nemlig Kulturprisen.

For at komme i betragtning til prisen, skal man »have ydet en ekstraordinær indsats for kulturlivet i Brande«, som det fremgår af forskrifterne for den nyindstiftede kulturpris.

Med Brande menes der det geografiske område, der frem til 2006 udgjorde Brande Kommune. Det er også et krav, at modtageren af kulturprisen er bosat og har sit virke i dette område.

Til at udpege prismodtageren nedsættes der en udvælgelseskomite, som i store træk er identisk med den komite, der skal udpege Årets Forening og Årets Idrætsnavn.

Dog er Brande Old Boys ikke repræsenteret, eftersom foreningen kun er samarbejdspartner på de to priser, der vedrører idrætten.

Uddeling i marts

Komiteen består derfor af to repræsentanter for Brande Citys udvalg for sport og kultur, en repræsentant for det øvrige kulturforeningsliv, en repræsentant for den lokale presse samt et lokalt byrådsmedlem. Her har medlemmer af kultur- og fritidsudvalget første prioritet.

Planen er, at uddelingen af de tre priser skal finde sted ved et kåringsarrangement for samtlige foreninger i Brande. Dette arrangement forventes holdt i første halvdel af marts.