Vandforbrugerne udnyttes groft af Venstre-enevældet

30. marts 2021, 13.44

Erling Askjær Jørgensen. Foto: Flemming Hansen

VAND Christen Dam Larsen, der er bosiddende i Aulum og er tidligere borgmester i Aulum, er den ene af de såkaldte forbrugervalgte repræsentanter. Han kan muligvis godt repræsentere vedrørende spildevand, men absolut ikke vedrørende vandforsyning, da han slet ikke bor, hvor Herning Vand forsyner med drikkevand. Men Dam Larsen har ikke forhindret den uretmæssige skatteopkrævning vedrørende for høje afgifter på spildevandsafledning.

Helt tilsvarende vedrørende Johs. Østergård, som er den anden af de såkaldte forbrugervalgte repræsentanter. Han bekender nu kulør og stiller op til byrådet for Venstre. At være »partisoldat« for et bestemt parti og så samtidig være valgt som forbrugerrepræsentant for alle borgere, det passer slet ikke sammen. Johs. Østergård burde trække sig som forbrugerrepræsentant for alle vandforbrugere. Men selvsagt kan vælgerne selv ordne den sag ved helt at undlade at stemme på Johs. Østergård ved valget i november.

Og oven i købet er det kun »pynt uden værdi«, at der er valgt såkaldt forbrugerrepræsentanter ind i bestyrelserne for Herning Vand A/S og Herning Rens A/S vedrørende afledning af spildevand og vandforsyning i Herning by og omegn. Lars Krarup har tilrettelagt det sådan, at et holdingselskab ejer de to underordnede aktieselskaber, og de to underliggende selskaber kan intet foretage sig, uden at det er godkendt af det bestemmende og overordnede holdingselskab, og her er der ingen forbrugerrepræsentanter. Det hele styres af enevældet Venstre.

Demokrati ville betyde, at forbrugernes vandforsyning 100 procent blev styret og administreret af en overordnet forbrugervalgt bestyrelse. De varslede unødvendige prisstigninger på vandforsyning og spildevandsafledning er kun varslet for, at afledning af spildevand skal finansiere en større andel af Herning Kommunes forpligtigelse vedrørende afledning af vand fra offentlige veje og pladser. Skjult skatteopkrævning hedder det reelt.

Som det kører i Herning Vand og Herning Rens og som forbrugerne her mishandles og udnyttes fremstår det, som om der er et stort behov for at få Venstre-enevældet fjernet. Stop udnyttelsen af vandforbrugerne - stem på alt muligt andet end Venstre ved kommunalvalget til november.

Ekstra skjult kommuneskatteopkrævning via for høje priser på afledning af spildevand er uklædelig Venstre-politik.

Indlæser debat...