Skovrejsning ved Løvbakkerne

8. december 2020, 13.50

Joan Hansen. Foto: Tom Laursen

NATUR Skovrejsning har været et mål i naturpolitikken siden 2013. Målet om at øge kommunens eget skovareal med 2,2 procent inden 2025 ventes allerede i år, men derfor skal vi naturligvis ikke hvile på laurbærrene.

I den nordlige del af Gullestrup i Herning vil Herning Kommune etablere en demonstrationsskov, som skal vise, hvordan bæredygtig skovrejsning, biodiversitet og lagring af CO2 kan gå hånd i hånd. Området ligger tæt ved Løvbakke Naturcenter og består i dag af dyrkede marker, braklagt jord, bakkelandskaber etableret efter jorddeponi samt områder med naturlig tilgroning. I alt er der udlagt 15 hektar til skovrejsning.

Skovrejsningen ved Løvbakkerne skal være et demonstrationsprojekt, der viser, hvordan vi i praksis kan gøre noget for at understøtte verdensmålene.

15: Livet på landet: Skovrejsningen vil mindske tilbagegangen i biodiversitet og bæredygtig forvaltning af skov. 13: Klimaindsatsen: Skovrejsning vil styrke bindingen af CO2 og erstatte fossilt brændsel. 6: Rent vand og sanitet: Skovrejsning vil øge sikringen af grundvand/drikkevand

Skovrejsningen viser også, hvordan forskellige verdensmål peger i forskellige retninger. I forhold til skovrejsningen er det ønsket om at opnå størst mulig biodiversitet i forhold til ønsket om at lagre mest muligt CO2, der peger i forskellige retninger.

Arealet ved Løvbakkerne blev valgt, fordi det ligger oven på en af Herning Vands store kildepladser, hvorfra en stor del af Hernings drikkevand kommer fra. Arealet ligger op ad Løvbakke Naturcenter og Løvbakke Dyrehave, hvor der i forvejen er mange besøgende, og det ligger tæt på Herning by. Arealet er kommunalt, og arealet ligger i et positivt skovrejsningsområde.

Der er flere formål med at etablere skoven. Generelt er beskyttelse af grundvandet samt styrkelse af de rekreative oplevelser for borgere hovedformålet i hele skoven.

Derudover bliver skoven etableret efter følgende tre delformål:

Biodiversitetsskov: Her skal der skabes så gode forhold for biodiversiteten som muligt. CO2-skoven: Her skal lagring af CO2 og substitutionen af CO2-tunge produkter optimeres. Den multifunktionelle skove: Her er målet at skabe høj biodiversitet og mindske udledningen af CO2 mest muligt.

Det bliver spændende at følge det videre arbejde med træerne, men det rekreative er også meget vigtigt, derfor vil der blive anlagt en sti rundt i området.

Så kombinationen mellem oplevelser i det fri og motion er noget af det, vi rigtig gerne vil understøtte i Herning Kommune.

Det er der nu endnu større mulighed for, også i Løvbakkerne.