Præster ved Fredens Kirke i opråb: Sognets selvstændighed står på spil!

Bliver der ikke fundet fem nye medlemmer til menighedsrådet ved det kommende valg, kan sognet blive nedlagt som selvstændigt sogn

25. juni 2020, 13.01

Sognepræsterne ved Fredens Kirke, Bo Gimm (t.v.) og Alex Dahl Nielsen, råber højt for sognets selvstændighed. Finder sognet ikke fem nye til menighedsrådet til valget i september, mister sognet sin selvstændighed. Foto: Palle Heering Nielsen

HERNING Fredens Sogn er i overhængende fare for at blive nedlagt som selvstændigt sogn.

Lige nu har sognet dispensation for reglerne, fordi kun seks ud af ni pladser i menighedsrådet er besat. Det må ikke ske igen ifølge loven omkring menighedsrådsvalg:

»Fører to på hinanden følgende ordinære valg ikke til dannelsen af et fuldtalligt menighedsråd, indstiller biskoppen til kirkeministeren, hvorvidt menighedsrådskredsen skal lægges sammen med en anden menighedsrådskreds«.

Håber at kunne råbe folk op...