Hvad er der blevet af den demokratiske debat i Herning Byråd?

10. juli 2020, 12.30

Elsebeth Villadsen. Foto: Privatfoto

LOKALPOLITIK En særdeles ufrugtbar indstilling til demokratiske diskussioner og debat plager flertallet af byrådsmedlemmerne i Herning: Hvis partier eller byrådsmedlemmer ikke indgår forlig med borgmesteren om det fremlagte budget eller ikke er enig i de beslutninger, flertallet træffer, så får man mærkatet »uansvarlig« og »protestparti« sat i panden.

Sådan en indstilling til byrådsmedlemmer og andre, der i øvrigt kritiserer trufne beslutninger, er ødelæggende for en fri og demokratisk debat.

Alle har ret til at kritisere beslutninger - eller advare mod at de træffes, hvis man mener, de er forkerte eller uansvarlige.

Det er ansvarligt at sige fra, når man ikke er enig og argumenterer herfor.

Ligeså naturligt som det er at argumentere for et givent budget eller en beslutning.

Mon Venstre blev beskyldt for at være et uansvarligt protestparti, da det engang var i opposition i Herning Byråd?