Mere madolie til bilerne skader klimaet

14. januar 2020, 09.19

Søren Egge Rasmussen, Medlem af Folketinget og energiordfører for Enhedslisten. Foto: Steen Brogaard

UDLEDNING Fra nytår bliver der blandet mere madolie i benzin og diesel, for at Danmark i sidste øjeblik kan leve op til et gammelt EU-direktiv. Den øgede mængde madolie i tanken i 2020 er en dyr lysning, som globalt set øger CO2-udledningen og ikke nedbringer partikelforureningen.

Man kan konstatere, at den tidligere regering fra 2015-2019 intet har gjort for at sikre en bæredygtig udvikling af transportsektoren herunder at sikre en øget elektrificering af den kollektive trafik og bilparken. Tværtimod lempede de registreringsafgifter på store diesel og benzinbiler med den konsekvens, at CO2-udslippet fra nyregistrerede biler er steget fra 105 gram pr. kilometer i januar 2017 til 113 gram pr. kilometer i august i 2019.

Samtidig efterlader samme regering en ubetalt regning på 300 millioner kroner som følge af de lavere registreringsafgifter.

Sidste svigt i regeringens manglende bestræbelser på at leve op til VE-direktivets målsætninger om 10 procent vedvarende energi i transportsektoren skete i oktober-november 2018, hvor forhandlinger om fremme af lavemissionsbiler og forhøjelser af iblandingskravet blev afviklet. Og hvor der, på trods af stor velvilje og idérigdom fra mange partier til konkrete løsninger, intet fremskridt skete.

Derfor har den nuværende regering arvet en dårlig sag. Det har betydet, at der 14 dage før nytår blev fremlagt en hovsa-løsning på VE-direktivet, hvor iblanding af 1. generations biobrændstoffer øges i 2020.

Loven, der nu er vedtaget, sikrer med stor sandsynlighed CO2-belastningen på globalt niveau øges.

Det er vigtigt, at der udvikles bæredygtige 2. generations biobrændstoffer baseret på affald eller biomasse, som ikke er lavet af fødevarer.

Den vedtagne lov skader denne udvikling ved direkte at sænke iblandingskravet for netop 2. generation biobrændstoffer markant i 2020.

Enhedslisten mener, at Folketinget i tide skulle have prioriteret elektrificering af transportsektoren, både den kollektive og den individuelle, for derigennem at leve op til VE-direktivet.

I stedet har skiftende regeringers manglende indsats resulteret i en løsning, der direkte svækker den grønne omstilling.

Samtidig vælges der en finansiering, som tager 67 millioner kroner fra puljer, som kunne være gået til at fremme bæredygtige løsninger, og samlet bliver de samfundsøkonomiske omkostninger i år 380 millioner kroner uden positiv effekt.

Flertallet i Folketinget svækker mulighederne for at støtte den nødvendige omstilling af transportsektoren i år.

En af de sværeste opgaver ved at nedbringe CO2-udslippet med 70 procent inden 2030 bliver at omstille transporten.

Nu spilder Danmark desværre et år med at køre den forkerte vej på mere madolie. Og penge, som kunne være brugt til at fremme en bæredygtig omstilling, kastes ud af vinduet fra en stadig voksende bilpark.