Er forligskredsen lovløs?

9. marts 2020, 17.55

Lone Nielsen. Foto: PR-foto

BYDELSSKOLE Forligskredsen gør meget ud af at fortælle, at det var utilsigtet, altså ikke med vilje, da de forskelsbehandlede børn på Holtbjerg. De mener, de ikke gjorde det med vilje. De var tilsyneladende uvidende om, at det at udskille børn på baggrund af deres etnicitet var en direkte diskriminerende handling.

Vi har i Borgerlisten ofte og uberettiget været anklaget for at være uordentlige og sprede fake news. Særligt har Jørn Vedel Eriksen (JVE, løsgænger i Herning Byråd) været aktiv i denne kritik af Borgerlisten.

Jeg har også i den aktuelle debat vedrørende Bydelsskolen fået udtalelser fra JVE, hvor han kritiserer mig. JVE skriver: »Enten kan du ikke eller vil du ikke forstå aftalen mellem Institut for Menneskerettigheder og Herning Kommune. Institut for Menneskerettigheder frikender med aftalen Herning Kommune for bevidst og tilsigtet at overtræde den strenge diskriminationsparagraf ... Institut for Menneskerettigheder og Herning Kommune har indgået en skriftlig aftale, hvor de i enighed konstaterer, at Herning Kommune ikke har overtrådt den strenge diskriminationsparagraf. Du kan blive ved med at påstå det modsatte, men aftaleparterne er altså bare uenige med dig«.

Med den type af urigtig information, der tilsyneladende flyder fra JVE, bliver jeg nødt til at informere om, at der ikke skelnes mellem tilsigtet og utilsigtet diskrimination. Der skelnes derimod mellem direkte og indirekte diskrimination.

Fakta er, at Herning Byråd (undtagen Borgerlisten selvfølgelig) har erkendt sig skyldige i at overtræde lov om etnisk ligebehandling § 3 stk. 2.

I den står der: »Ingen må udsætte en anden person for direkte eller indirekte forskelsbehandling på grund af vedkommendes eller en tredjemands race eller etniske oprindelse. Stk. 2. Der foreligger direkte forskelsbehandling, når en person på grund af race eller etnisk oprindelse behandles ringere, end en anden bliver, er blevet eller ville blive behandlet i en tilsvarende situation«.

Denne paragraf henvises der til i forligsaftalen mellem Institut for Menneskerettigheder og Herning Kommune, hvor der står følgende: »Herning Kommune anerkender, at byrådets beslutning utilsigtet udgjorde diskrimination på grund af etnicitet, fordi der i beslutningsgrundlaget blev lagt vægt på elevernes etniske oprindelse, og fordi beslutningen indebar en udskillelse af børn med minoritetsbaggrund til Holtbjerg-afdelingen. Udskillelsen af børn i den nye 0. klasse skete ved, at børnene skulle starte i Holtbjerg-afdelingen. Og udskillelsen af børn 1.-3. klasser skete ved, at børnene blev flyttet fra en eksisterende klasse i Sjællandsgade-afdelingen til Holtbjerg-afdelingen. Beslutningen kom således utilsigtet til at udgøre en overtrædelse af forbuddet mod diskrimination indeholdt i lov om etnisk ligebehandling § 3, stk. 1, jf. stk. 2«.

Det betyder reelt, at Herning Kommune herunder JVE har erkendt sig skyldig i direkte forskelsbehandling af en gruppe børn på Holtbjerg. I den juridiske verden er direkte forskelsbehandling (§ 3 stk. 2) en strengere paragraf end indirekte forskelsbehandling (§ 3 stk. 3).

Når JVE så udtaler, at det ikke er så »strengt« at forskelsbehandle børn »bare det ikke er med vilje«, må jeg sige, at jeg er noget forundret over hans tilgang. Desuden anfører JVE, at fordi det var utilsigtet, så er det en »mildere« paragraf, Herning Byråd har forbrudt sig imod.

JVE skriver desuden til mig: »Til gengæld anerkender Herning Kommune, at Instituttet mener, at den måde afdelingsskolen på Holtbjerg er blevet oprettet på indirekte og utilsigtet er etnisk diskrimination. Det kan jeg og forligspartierne leve med. Jeg kunne til gengæld ikke leve med, at byrådet og jeg var blevet dømt af nævnet for bevidst og tilsigtet etnisk diskrimination. Var det sket, ville det være i total modstrid med mit menneske- og samfundssyn, og jeg ville straks have taget konsekvensen og havde forladt byrådet«.

Altså mener han, at forligspartierne »kun« har gjort sig skyldige i indirekte forskelsbehandling, hvilket klart fremgår af forliget, ikke er tilfældet, da de har erkendt at forskelsbehandle jævnfør § 3 stk. 2 og ikke stk. 3.

Når det er opklaret, vil jeg spørge Jørn Vedel Eriksen, om han agter at gøre, som han skriver, for rent faktisk har han været med til direkte at forskelsbehandle en gruppe børn og bør derfor, efter hans eget udsagn, forlade byrådet. Man kan også spørge, om han synes, det er ok fortsat at opdele 0. klasser ved skoleårets begyndelse i 2020 efter etnicitet, direkte i modstrid med det forlig, han har været med til at indgå? Er han og forligskredsen blevet lovløse?

Borgerlisten mener, at alle børn skal behandles lige og loven skal overholdes.

Læs også
Forligspartierne fortsætter med at diskriminere børnene