Kæmpe havvindmølle i Sandfeld er desværre gammel vin på nye flasker

23. juni 2021, 13.17

Lotte Stoltenborg. Foto: Henrik Ole Jensen

NATUR Vi kan stille os selv det spørgsmål om vindmøller kan blive for store?

I Sandfeld ansøges om at opsætte en havvindmølle på 197 meter med en nacellehøjde på 120 meter og et vingefang på 77 meter. Sådan en mølle hører slet ikke til i et lavt landbrugsområde.

Er det rimeligt at placere en mølle i et område, der politisk har været erklæret uegnet til møller? Og så endda en mølle i denne størrelse? Hvordan kan vi, kun får år efter, vende 180 grader og vælge at inddrage området igen - enten er området egnet eller ej?

I 2014 stadfæstede kommunen, at området ikke var egnet til vindmøller - hvorfor er området nu blevet egnet, blot fordi den flyttes nogle få meter? Er det at afstanden til Herning Kommune, som er blevet større. De var sidste gang meget kritisk over for projektet. Er det derfor det nu er muligt at tænke området egnet!

Borgerne får da svært ved at have tillid til os politikere, når vi agerer vendekåbe.

I 2014 skrev det tekniske område følgende: Vi vurderer på baggrund af tidligere analyser og besigtigelser, at det ansøgte vindmølleområde ved Sandfeld ikke bør indgå i den videre planlægning. Det vurderes, at vindmøllerne vil få en væsentlig påvirkning på de mange nabobeboelser, der ligger i direkte tilknytning til vindmølleområdet. Desuden vil der være en væsentlig visuel påvirkning af det uforstyrrede landskab både i Ikast-Brande Kommune og især i Herning Kommune. Møllerne vil også påvirke det særlige værdifulde naturområde i Grønmose, som ligger lige nord for det ansøgte vindmølleområde. Naturområdet er delvis fredet hedeareal og omfatter beskyttede moseareal og søer. Ikast-Brande Kommune har for nylig modtaget et åbnet brev fra cirka 30 nabobeboelser (i begge kommuner) til vindmølleområdet. I brevet opfordrer beboerne til ikke at rejse møller ved Sandfeld for at opretholde og bevare det uforstyrrede landskab.

Derfor kan Fælleslisten ikke støtte op om at opsætte en havvindmølle i et område, der er fundet uegnet til vindmøller.

Vi støtter gerne op om en testmølle til Siemens Gamesa, men så må projektudvikleren pege på et egnet område.

Indlæser debat...