Udrykningskøretøjer og fartbøder

2. december 2019, 12.30

BRANDBILER Jeg kunne 25. november læse i dagspressen, at der fra januar til dato er givet 260 fartbøder til brandbiler under udrykning, ved at køretøjet er blitzet i en af de dertil opstillede automatiske fartkontroller - også kaldet stærekasser - og chaufførerne derved risikerer en fartbøde ved at have kørt for stærkt under udrykning. Hvilket i sig selv er ganske uforståeligt, da det må antages, de er i deres gode ret til at køre for stærk under udrykning, men det skulle da ikke undre en, at lovgivningen er strikket sådan sammen, at de stakkels chauffører kan ende med at få en bøde, hvilket også fremgår af artiklen. Hvad er det dog for noget!

Værre er det dog, at myndighederne ifølge artiklen tilsyneladende ikke her og nu kan løse problemet, som har varet hele 2019, men først engang i 2020 har Rigspolitiet måske en løsning klar.

Hvor svært kan det være? Så vidt vides tages der et foto af synderen. Ser sagsbehandleren på dette billede et udrykningskøretøj, er kommandoen »Ctr. Alt. Delete«, og sagen er afsluttet.

Denne metode holder selvfølgelig ikke gang i den offentlige administration. Nej, tør vædde på, der skal holdes et utal af møder, hvor chefer fra nær og fjern indkaldes til at give deres mening til kende, for til sidst at ende med, at der nedsættes et udvalg, der så - måske - kan komme med oplæg, som igen skal behandles af de involverede parter. Tror næppe, det bliver i 2020, udrykningskøretøjerne slipper for fartbøder.