Tolkekaos hos Midt- og Vestjyllands Politi: Folk får lov at gå uden at blive afhørt

Rigspolitiets tolkefirma EasyTranlate skaber store problemer for medarbejdere i to jyske politikredse, hvor betjente blandt andet rapporterer, at de må lade mistænkte gå uden at afhøre dem

13. september 2019, 08.41

Foto: Martin Ballund

POLITI Ved Midt- og Vestjyllands Politi og Syd- og Sønderjyllands Politi opleves der problemer med Rigspolitiets tolkefirma EasyTranslate. Det viser aktindsigter, Radio24syv er i besiddelse af.

Den nye tolkeordning har givet mere arbejde for os med at finde en tolk, og det tager meget længere tid - folk får lov at gå uden at blive afhørt, og vi kan ikke finde dem senere.”

Sådan lyder det i en rapport fra Midt- og Vestjyllands Politi. Rapporten er en samling af medarbejdernes oplevelser med EasyTranslate i juli måned i år. Det konkluderes blandt andet, ”at der er kommet nævneværdig flere henvendelser end normalt” fra medarbejderne om problemer med EasyTranslate juli måned, og at fejlene fra EasyTranslates side hovedsageligt har to konsekvenser: ”At afhøringer ikke bliver foretaget”, og at ”Retsmøder ikke gennemføres.”

Medarbejderne beskriver også, at EasyTranslate ofte godkender en opgave og en time efter aflyser den, fordi virksomheden ikke kan skaffe en tolk. Medarbejderne siger også, at kvaliteten af EasyTranslates tolkninger medfører undren og giver udfordringer i varetagelsen af opgaver.

Allerede i starten af maj sendte en medarbejder ved Midt- og Vestjyllands politi følgende besked til Rigspolitiet:

Der er eksempler på, at en tolk ikke er mødt op til grundlovsforhør i Herning, ikke er mødt til afhøringer, ikke er mødt til besøgskontroller mv. Det spilder en masse menneskers tid - og får os til at fremstå som amatører,” skriver medarbejderen.

Hos Syd- og Sønderjyllands politi har man også problemer med udeblevne tolke, og der opleves samtidig massive problemer med EasyTranslates fakturaer og bogholderi. Allerede i april oplevede politikredsen problemer med dobbeltfaktureringer, forkerte takster og uens faktura for samme ydelser, fremgår det af en korrespondance, Radio24syv har fået aktindsigt i.

”Vi har store problemer med jeres faktureringer, da I sender dobbeltfakturaer på samme opgaver,” skriver politikredsen til EasyTranslate i midten af maj.

I slutningen af maj rykker Rigspolitiet på EasyTranslate vegne Syd- og Sønderjyllands Politi for mere end 200.000 kroner i ubetalte fakturaer, hvortil politikredsen svarer:

Jeg tænker, der næsten kan findes 200.000 kroner i de dobbeltfakturaer, jeg har sendt en mail vedrørende 14. maj.”I slut juni skriver Syd- og Sønderjyllands Politi følgende til Rigspolitiet: ”EasyTranslate har stadig store problemer med deres bogholderi, og de må ikke gå ud over tolke og kredse.”

Direktør og medejer af EasyTranslate, Frederik Riskær Pedersen, skriver følgende i en mail til Radio24syv: ”Angående betjentene ved Midt- og Vestjyllands Politi er vi selvfølgelig kede af, at de oplevede mere arbejde med at finde en tolk tilbage i juli.”

Hverken politikredsene eller Rigspolitiet vil kommentere sagen, inden justminister Nick Hækkerup (S) har været i samråd om sagen.

”Der er varslet et samråd med justitsministeren om samme emne, og derfor finder vi det rigtigst ikke at udtale os yderligere for nuværende,” skriver Thomas Kristensen, pressechef i Rigspolitiet, til Radio24syv.

Justitsministeren skal i samråd om EasyTranslate i Folketingets Retsudvalg den 12. september, hvor han skal svare på, hvad regeringen har tænkt sig at gøre ved situationen.

EasyTranslate har siden 1. april stået for at levere tolkeydelser til alle myndigheder under Justitsministeriet og Udlændinge- og Integrationsministeriet. EasyTranslate vandt sidste år kontrakten med at levere tolkene, efter Rigspolitiet havde sendt opgaven i udbud.

Radio24syv har afsløret, at en lang række myndigheder siden 1. april har oplevet store problemer med kvaliteten af EasyTranslates tolke og med overhovedet at skaffe de tolke, der er brug for, og at EasyTranslate sender tolk på job, der ikke har fået den obligatoriske uddannelse eller blevet sikkerhedsgodkendt.

Radio24syv har ligeledes afsløret, at EasyTranslate har skrevet flere usande ting i virksomhedens udbudsansøgning. EasyTranslate skrev blandt andet, at virksomheden havde lavet en akkrediteret tolkeuddannelse i samarbejde med Aarhus Erhvervsakademi, og at deres videotolkningsapp havde vundet en pris – ingen af tingene passede.