Kommunens ansatte er mere tilfredse end for tre år siden

30. juni 2021, 11.58

Ringkøbing-Skjern Kommune har spurgt deres 3517 medarbejder om deres trivsel på arbejdspladsen. 2933 har svaret. Voer 90 procent svarer at de er tilfredse og der er trivsel på arbejdspladsen. Foto: Tom Laursen.

TILFREDSHED Ringkøbing-Skjern Kommune gennemfører hvert tredje år en trivselsundersøgelse blandt alle medarbejdere for at afdække, hvordan det går med trivslen.

I spørgeskemaundersøgelsen, som er gennemført i marts 2021, svarer 90,4 procent af medarbejderne, at de trives på deres arbejdsplads. Det oplyser Ringkøbing-Skjern Kommune i en pressemeddelelse.

I den forrige undersøgelse fra 2018 var den tilsvarende andel 88 procent. Samtidig har der været en nedgang i andelen af medarbejdere, der har svaret »uenig« eller »hverken-eller« på spørgsmålet om, hvorvidt de er enige i, at de trives på arbejdet.

Spørgeskemaet er sendt ud til 3517 medarbejdere, og 2933 - 83,4 procent af dem - har deltaget i undersøgelsen. Ved en tilsvarende undersøgelse i 2018 var svarprocenten 87 procent.

Positivt trods corona

- I Ringkøbing-Skjern Kommune arbejder vi seriøst med vores undersøgelsesresultater, og jeg tolker den fine svarprocent derhen, at medarbejderne stoler på organisationens engagement og interesse for et godt arbejdsmiljø, siger kommunaldirektør Jens Peter Hegelund Jensen.

Han peger på, at det især er glædeligt at se en høj trivsel blandt medarbejderne i et år, hvor corona har givet så vanskelige vilkår for arbejdet og tilføjer:

- Som kommune skal vi levere en høj produktivitet og en god kerneopgave til gavn for borgerne. Her er medarbejdernes trivsel og et lavt sygefravær vigtige forudsætninger. Derfor er det yderst positivt, at flere medarbejdere end tidligere angiver, at de er helt eller delvist enige i, at de trives på arbejdspladsen. Det er tilkendegivelser, der viser, at Ringkøbing-Skjern Kommune trods corona er en arbejdsplads, hvor medarbejderne oplever et godt samarbejde, en god ledelse og trivsel i jobbet.

Også næstformanden for hovedsamarbejdsudvalget HovedMED i Ringkøbing-Skjern Kommune og fællestillidsmand for fagforbundet FOA, Grethe Madsen, peger på, at trivselsundersøgelsen rummer positive tilkendegivelser:

- Der er pres på, når vi er på arbejde, og det seneste år har bestemt ikke været en undtagelse. Så det glæder mig, at resultaterne er positive, og at samarbejdet på arbejdspladserne fungerer. I HovedMED har vi fokus på at sikre en god udvikling i arbejdsmiljøet og i det arbejdsfællesskab, der skal være for at løse kerneopgaven. Det er godt for medarbejderne, og det kommer borgerne til gavn, at arbejdspladserne er præget af høj trivsel og et godt arbejdsmiljø.

Arbejdet er meningsfyldt

I trivselsundersøgelsen bliver medarbejderne blandt andet spurgt, om de finder deres arbejde meningsfyldt, hvilket hele 97,6 procent gør. Andelen ligger på samme niveau som i trivselsundersøgelsen fra 2018.

Trivselsundersøgelsen hvert tredje år gennemføres ikke kun for at leve op til aftalen mellem Forhandlingsfællesskabet og Kommunernes Landsforening, siger Karen Marie Johansen, stabschef i kommunens Personale og Digitaliseringsafdeling.

- Vi gør det også, fordi vi gerne vi være sikre på, at kommunen er en attraktiv arbejdsplads, hvor medarbejderne trives. Hvis trivslen ikke er god, vil en trivselsundersøgelse sætte spot på, hvor der skal sættes en indsats i værk, siger Karen Marie Johansen.