Gå efter bolden, Flemming Larsen

3. marts 2016, 07.19

MISTILLID Jeg er enig med Flemming Larsen (FL) i én ting - FCM fik en deprimerende afslutning på en ellers flot europæisk indsats. Måske var FL stadig deprimeret, da han satte sig til tasterne og skrev sin lørdagsklumme.

Hvis vi skal blive i fodboldterminologien, kan man nok konstatere, at FL i sin klumme på det groveste går efter manden i stedet for bolden. Inden FL satte sig til tasterne, var landbrugspakken vedtaget. Derfor giver det ingen mening at tale om, at de Konservative holder landbruget som gidsler. FL skriver at »Eva Kjer Hansen skal for alt i verden fjernes, fordi hun vil hjælpe et betrængt erhverv«.

Beskrivelsen er da unægteligt ikke i harmoni med sandheden.

Sagen har handlet om noget helt andet. Nemlig ordentlighed. Det trænges der i høj grad til på Christiansborg, men så sandelig også i FL's klumme. Vi har nu haft et forhandlingsforløb om landbrugspakken. Her har det væsentlige været at skabe bedre vilkår for landbruget, uden at miljøet lider overlast.

Til det har den ansvarlige minister fremlagt nogle konsekvensberegninger, men disse beregninger har været stærkt sminkede. Ministeren havde nemlig indregnet en masse effekter, som intet har med sagen at gøre. Og når ministeren så er blevet direkte adspurgt, har hun fastholdt, at tallene var retvisende. Men det er ikke bare den konservative landbrugsordfører Rasmus Jarlov, der blev snøret. Også DF's forhandler Rene Christensen har udtalt, at ministerens tal var vildledende. Hertil kan desuden nævnes, at syv professorer har gennemgået landbrugspakkens datagrundlag og entydigt konkluderet, at Eva Kjær brugte misvisende tal.

Konservative gav 23. februar fødevareministeren muligheden for at erkende dette. Det blev desværre klart afvist. Herefter var al tillid til et fremtidigt samarbejde naturligvis brugt op, og ministeren fyrede dermed sig selv. Det er jo ikke anderledes end hvis din bankrådgiver anbefale,r at du laver en låneomlægning, og oplyser at det nye lån vil være billigere end det gamle. Når du så har skrevet under, opdager du at det nye lån ikke er billigere, men tværtimod er dyrere end det gamle. Ville du selv stole på den rådgiver igen? Selvfølgelig ikke.

Vi skrev under på landbrugspakken og stemte for, men vi stoler i denne sag ikke længere på Eva Kjer Hansen. Vi havde helst været sagen foruden. Men vi gjorde det, vi anså var rigtigt. Heldigvis er danskerne enige i den beslutning. I følge Megafon mener kun 31 pct. at Eva Kjær skulle blive. Hertil kommer at Gallup kan oplyse, at Det Konservative Folkeparti den seneste uge er steget tre mandater.

FL skriver om Søren Papes manglende situationsfornemmelse. Med udfaldet in mente skulle den karakteristik måske rettes et andet sted hen!

FL fortsætter mobberiet og fremfører, at vores medlemstal ikke er imponerende højt. Jamen vi kunne da godt ønske os flere medlemmer, men det bør lige nævnes, at Konservative mig bekendt har det fjerdehøjeste medlemstal af de 10 partier, der findes i Herning Kommune. Det er rigtigt, at Venstre i Spjald har hvervet mange medlemmer op til deres valg af borgmesterkandidat. Erfaringsmæssigt ved vi, at mange af disse medlemmer melder sig ud igen indenfor et år.

FL kunne jo også have nævnt at Venstre i Albertslund kun har 40 medlemmer, selvom kommunen har 28.000 indbyggere. Men i stedet for at tale om V-foreninger i andre kommuner, kunne FL jo nævne, hvor mange af Hernings 89.000 indbyggere, der er medlem af Venstre. Det tal kunne vist også ønskes tilbage til fordums antal.

FL slår til lyd for, at Danmark skal slække på miljøkravene og gå ned på tysk niveau, men hvordan er det nu lige, det står til med det tyske drikkevand? Jeg er i hvert fald glad for at bo i et land, hvor man kan drikke det vand, der kommer ud af hanen. Nogle partier og debattører tænker desværre meget kortsigtet. Det Konservative Folkeparti ønsker at videregive et sundt miljø til vores efterkommere. Jeg synes, det er kedeligt, når politik begynder at handler om at snøre hinanden med manipulerede tal. Vi trænger til at få ordentligheden tilbage. Både i politik, men så sandelig også i den måde, vi debatterer på!