Hvad blev der af åbenheden?

18. november 2020, 13.08

Jacob Bach Jensen. Foto: Privatfoto

LYD I foråret blev byrådsmøderne sendt på nettet. Det var faktisk rigtigt godt. Jeg gik rundt hjemme i mit hus og lyttede med. Det var meget spændende og gav et godt indblik i vores lokale demokrati. Ganske vist var der kun lyd og ingen billeder, men det gjorde faktisk ikke noget. Efterfølgende kontaktede jeg Venstres gruppeformand Anne Mette Bang Rasmussen og spurgte, om transmissionen ikke skulle gøres permanent? Fru Rasmussen svarede hurtigt tilbage, at hun nu mente, det ville blive for dyrt, og jeg kunne jo bare møde op i byrådssalen, hvis jeg ville overvære et byrådsmøde.

Jo tak, men hvad med dem, der bor i Haderup, Sørvad eller Sdr. Felding? De har jo en halv times kørsel hver vej. Hvis man da er så heldig at have en bil ...

Hvad med de ældre og gangbesværede? Hvorfor vil man ikke vise hensyn til dem og gøre det muligt at lytte med hjemmefra?

Venstre prøvede at lægge sagen død ved at oplyse, at det var noget, man skulle forhandle om til budget-forhandlingerne. Sikke noget pjat! Kommunen kan allerede i dag sende lyden på nettet, uden at det koster noget. Skal der billede på, snakker vi en engangsudgift på 100.000 kroner. Jeg kan tilmed se i kommunens budgetopfølgning, at der på byrådets konto 641 forventes et overskud i 2020 på hele en millioner kroner.

Jeg mødte dog op til byrådsmødet 6. oktober for at høre, hvordan det gik med budgettet og var spændt på at høre, om møderne snart kom på nettet. Vi var kun fire tilhørere. Vi måtte ikke være i byrådssalen, så vi blev gennet ind i kantinen.

Her kunne man høre lyden, men vi kunne ikke se, hvad der foregik. Jeg forstår simpelthen ikke, at man ikke lagde det på nettet, når vi alligevel ikke kunne få lov til at overvære mødet. Jeg synes også godt, at kommunen kan vise hensyn til dem, der føler sig utrygge på grund af corona. Skal de bare være afskåret fra at kunne følge med?

På et tidspunkt i mødet blev der grinet højlydt. Jeg erfarede efter mødet, at det skyldtes, at Johs. Poulsen havde ramt hovedet i mikrofonen. Heldigvis var det kun brillerne, der røg. Johs. Poulsen blev på pinden, hvor han snart har siddet i 40 år ...

Tommy Tønning brugte en del af sin taletid på at argumentere for, at der fortsat skal serveres stegt flæsk i kantinen. Vinnie Borbjerg glædede sig over, at 0,3 procent besparelsen er væk fra 2022, men det blev straks undsagt af Venstre. Der spares 10 millioner kroner i 2021, og besparelsen er der stadig i 2022 og årene derefter.

Jørn Vedel opremsede alle de ting, han ikke var kommet igennem med og konkluderede så, at »Budget 2021 - 2022 ikke er et budget med velfærden i centrum«. Det er jo ærlig snak og for en gang skyld, er jeg helt enig med Vedel.

Herning Kommune vil gerne være klimavenlige, men er det klimavenligt at folk skal køre for at overvære et byrådsmøde, som de kunne se derhjemmefra? Hvis Herning vil være klimavenlig ikke bare i ord, men også i handling, så læg byrådsmøderne på nettet. Så kan vi se dem, når det passer os.

Det er åbenhed, det er klimavenligt, og det er hensynsfuldt i en corona-tid. Kom nu i gang kære Venstrefolk. Hvad er det, I er bange for?