BUPL om pædagog-optag på studie: En lunken omgang

Pædagogmangel kræver politisk handling, mener fagforening

28. juli 2020, 09.36

Der er behov for endnu flere pædagoger i Danmark, end der uddannes nu, mener formanden for BUPL, Elisa Rimpler. Foto: PR-foto

UDDANNELSE Der er i alt optaget 4955 pædagogstuderende på de danske professionshøjskoler. Det går den rigtige vej, men det er langt fra nok til at imødekomme fremtidens behov.

Det mener BUPL, som er en fagforening for pædagoger. BUPL arbejder for at fremme de bedst mulige betingelser for pædagogerne og udøvelsen af pædagogprofessionen.

Argumentet for flere pædagoger er at der kommer flere småbørn og minimumsnormeringer i vuggestuer og børnehaver. Samtidig med kravet om høj kvalitet i de pædagogiske tilbud, vil det kræve mange tusinde flere pædagoger, mener BUPL, der foreslår en national rekrutteringsplan.

- Vi kommer ikke uden om, at behovet for pædagoger er støt stigende, siger BUPL-formanden, Elisa Rimpler, i en pressemeddelelse.

- Allerede i dag er der kommuner, der har mere end svært ved at rekruttere pædagoger. Derfor er årets optag en lunken omgang set i forhold til det historisk høje optag generelt. Det kalder på en politisk plan, der både kan løfte det akutte behov for at rekruttere og uddanne endnu flere pædagoger på den korte og lange bane, siger Elisa Rimpler.

Investerer mere

Ifølge BUPL bør man først og fremmest investere i pædagoguddannelsen, så den bliver mere attraktiv, både når det gælder indhold og studiemiljø. Uddannelsen står i år foran en meget afgørende evaluering, og det skal udnyttes til en ny begyndelse.

- De studerende på pædagoguddannelsen skal mødes med høje forventninger, højt timetal og kvalificeret feedback. Det skal omfatte tætte relationer mellem de studerende og underviserne og gøre op med praktikophold, hvor de studerende bliver brugt som rå arbejdskraft for at få vagtskemaet til at hænge sammen ude i institutionerne, siger Elisa Rimpler.

- Pædagoguddannelsen har gennem mange år været underfinansieret med det laveste tilskud per studerende af alle videregående uddannelser. I forbindelse med finansloven for 2020 fik pædagoguddannelsen en tiltrængt saltvandsindsprøjtning på 145 millioner kroner. Det er helt nødvendigt, at det taxameter-løft bliver permanent, understreger BUPL-formanden.