DET ER DIT VALG - KV21

Værd at vide om kommunal- og regionsvalg

Tirsdag 16. november skal vi til valg, og her har vi samlet lidt fakta til dig om valget i din kommune og region

5. oktober 2021, 16.33

16. november skal borgerne i Herning Kommune igen til valgurnerne. Foto: Henrik Ole Jensen

I Danmark er der 98 kommuner og 5 regioner. Hver kommune styres politisk af en folkevalgt kommunalbestyrelse eller et byråd (kommunen beslutter selv betegnelsen).

Hver region styres politisk af et folkevalgt regionsråd.

Der skal være et ulige antal medlemmer i såvel et by- som et regionsråd.

I kommuner med flere end 20.000 indbyggere skal der være mindst 19 og højst 31 medlemmer.

I hvert af de fem regionsråd er der 41 medlemmer.

Hvert fjerde år er der valg til kommuner og regioner. Valgene foregår samlet og holdes altid den tredje tirsdag i november. Her vælges medlemmer for en fireårig periode. Valgperioden regnes fra 1. januar efter valget og løber til 31. december i det år, hvor der har været nyvalg.

Valg tirsdag 16. november 2021

Næste kommunal- og regionsvalg i Danmark holdes tirsdag 16. november 2021.

Valgstederne åbner klokken 8.00 og lukker klokken 20.00.

Enhver borger, der er fyldt 18 år og har fast bopæl i kommunen henholdsvis regionen, har stemmeret til kommunal- og regionsvalget.

Valgkort og stemmesedler

Senest fem dage før valget modtager du som vælger et valgkort, som medbringes til det valgsted, der fremgår af kortet. Selv om der både er valg til kommuner og regioner 16. november, modtager du kun ét valgkort.

Valgkortet afleveres ved valgbordet til en valgtilforordnet, som sikrer, at du står på listen og ikke allerede har stemt. Her får du udleveret to stemmesedler - en til kommunalvalget og en til regionsvalget.

Du stemmer i en stemmeboks, hvor ingen andre kan se, hvad du stemmer. Du sætter ét kryds på hver stemmeseddel - i et afkrydsningsfelt enten ud for et parti/en liste eller ud for en kandidat.

Valg i Herning Kommune

Til kommunalvalget i Herning Kommune 16. november 2021 er der opstillet 138 kandidater, der kæmper om 31 pladser i byrådet. De stiller op for følgende 12 forskellige partier/lister: Venstre, Socialdemokratiet, Kristen­demokraterne, Borgerlisten, Radikale, Konservative, Dansk Folkeparti, SF, Enhedslisten, Liberal Alliance, Nye Borgerlige og Frihedslisten.

Der er i kommunen 26 stemmesteder og 67.776 stemmeberettigede vælgere (per 16. september 2021).

Ved seneste valg i 2017 var stemmeprocenten 74,21.

Valg i Region Midtjylland

Der er 19 kommuner i Region Midtjylland.

Ved seneste valg i 2017 var der 1.028.714 stemmeberettigede vælgere i regionen og en stemmeprocent på 72,7 (på landsplan 70,6 procent til regionsvalg).

Der er til valget i 2021 opstillet 277 regionskandidater, som kæmper om 41 pladser i regionsrådet.

De stiller op for følgende 17 forskellige partier/lister: Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, SF - Socialistisk Folkeparti, Veganerpartiet, Liberal Alliance, Kristendemokraterne, Dansk Folkeparti, Psykiatri-Listen, Kommunisterne, Jacob Sejersgaard-Jacobsen, Venstre, Fremskridtspartiet, Frihedslisten, Enhedslisten og Alternativet.