Lovligt eller ej – jeg er fløjtende ligeglad

30. november 2019, 05.41

Troels Johansen. Foto: Thomas Bang

BYDELSSKOLE Jeg er egentlig fløjtende ligeglad med, om Herning Kommune har gjort noget ulovligt ved at skabe en - i realiteten – isoleret etnisk børneskole på Holtbjerg. Det er i bund og grund et negativt etisk, negativt, værdimæssigt valg, byrådet har truffet ved etableringen af en skole med 63 af 64 børn med anden etnisk baggrund. Det kan ikke have overrasket byrådet – eller kan det?

Jeg er heller ikke det mindste øjeblik i tvivl om, at byrådet ikke har haft pædagogiske og positive udviklingsmuligheder for børnene, befordrende integrationsmæssige ønsker eller en befolkningsmæssig harmonisk udvikling højt prioriteret i beslutningsprocessen. Jeg kan endog tvivle på, at økonomiske overvejelser, som ellers vejer tungt, når der foretages beskæringer, overhovedet har spillet nogen rolle, når målet i realiteten har været at male hudfarven lysere på Herningsholmskolen. Jeg er ligeglad med, om det er en lovlig eller ulovlig beslutning – det er en skandale.

Jeg er meget skuffet over, at 28 ud af 31 byrådsmedlemmer har truffet denne beslutning og står fast på den, selv om Institut for Menneskerettigheder nu rejser en sag mod kommunen. Jeg er skuffet over, at samtlige partier - inklusiv partier, som jeg havde forventet ville have funderet deres politik på et helt andet værdimæssigt grundlag - erklærer sig enig i en sådan børne- og skolepolitik. Jeg er som nævnt fløjtende ligeglad med, om det er lovligt eller ulovligt. Det er en skamplet på Herning Kommune. Jeg græmmes.

I den sammenhæng undrer jeg mig over, at der er råd til at etablere en eliteskole til 100 millioner kroner. Ville en stor portion af det beløb ikke kunne gøre mere gavn i skolen i almindelighed? Ville det ikke have været rart at opleve, at kreative fag var blevet styrket, at timetallet i flere fag evt. dansk var blevet øget, at flere personalemæssige ressourcer var blevet tilført til gavn for alle børn i skolen. I forhold til disse og andre eksempler til gavn for alle børn synes jeg, at en eliteskole er et ekstravagant tiltag.

Jeg synes, børne- og skolepolitikken i denne kommune halter.