Fordele og gener ved en dårlig investering

Udgivet:18. august 2022, 09.10

Læsetid:4 minutter

Af Jens Chr. Bækgaard. Vildbjergvej 20 Vildbjerg

1 år siden

TRAFIK Der har i den senere tid været fremsat forskellige meninger og kommentarer til A15’s opgradering til at være 2+1-motortrafikvej fra Snejbjerg til Ringkøbing. Mange, vel især politikere, embedsfolk og nok også en stor del af fremtidige brugere, synes det er alletiders, mens andre, vel mest de nærmeste naboer, dem, der får alle generne, er knap så begejstrede. Det er forståeligt. Ingen bryder sig om, at få nærområdets infrastruktur slået i stykker, så det bliver mega besværligt og en større omvej bare at komme hjemmefra for at tage på arbejde, at gøre de almindelige hverdagsindkøb, eller når man selv eller ens børn skal til sport og andre fritidsinteresser. For slet ikke at tænke på, at det at besøge sin nærmeste nabo kan ende med at blive en hel rejse.

Men behøver det blive sådan? Ja, siger politikere og planlæggerne, det er umuligt at undgå. Ellers bliver det alt for dyrt. Så kan man jo spørge: Hvor dyrt bliver generne for beboerne? Det har man vel egentlig ikke opgjort nogen pris på? Til andre tider har politikere, planlæggere og embedsfolk ikke så store skrupler med, hvad der er for dyrt. Om det er investeringer i naturkraft eller nogle millioner mink, der skal graves ned, og så senere graves op igen, på grund af mere større eller mindre fejl. Det betyder da ingenting. Der er jo da mange om at betale, og de skal jo da i hvert fald ikke selv betale.

Man kunne jo også gøre noget helt andet. Nok ikke billigere løsning, men en væsentlig bedre og også mere fremtidssikret løsning. Nemlig en rigtig motorvej lig Holstebromotorvejen. Patienter i Hvidesande og Ringkøbing har da også behov for at kunne komme hurtig på sygehus i Gødstrup.

Hvis man nu tænker sig en ny linjeføring fra Søndervig, nord om Ringkøbing og syd om Røgind Kro, måske lidt tættere på Højmark/Lem/Finderup/Herborg (selvfølgelig med færrest mulig gener for landsbyboerne)og så ind og koble på det bestående »motorvejshul« syd om Herning.

Om man vil starte vest eller øst for Ringkøbing må en behovsanalyse vel afgøre, men ved at bygge nyt opnår man:

En besparelse ved at entreprenørerne har fred og ro til at arbejde uden at skulle tænke på trafik, der skal afvikles sideløbende med arbejdet, og som alligevel uvægerlig vil give masser af gener for al trafikken. Holstebro Motorvejen blev jo væsentlig billigere end beregnet grundet lange stræk af nybyggeri.

»Små veje«, der eventuelt må lukkes på grund af motorvejen, giver normalt færre gener end et stykke hovedvej, der må lukkes for at indgå i en motortrafikvej, hvor langsom trafik ikke må komme. Den langsomme trafik er der jo stadig, og har behov for at blive afviklet, hvis det ikke skal give lokale gener.

Virksomheder i Lem, som blandt andet Vestas, Arla i Nr. Vium og Jyllands Park Zoo i Haunstrup med flere får væsentlig større glæde af en motorvej lige »uden for døren«, såvel for transport af varer/råvarer som medarbejdere og gæster til og fra virksomhederne, end hvis der er 10-15 kilometer til en motortrafikvej, der i øvrigt allerede om få år ikke vil være i stand til at afvikle trafikken tilfredsstillende.

Vi ved jo også, at på samme måde som jernbanerne for 100 år siden satte gang i udviklingen i stationsbyerne langs banen, så er det langs motorvejene, der sker udvikling i vore dage. Det kunne jo da være, at skiftende regeringers brug af penge på at udflytte statsinstitutioner mod vest, for at disse så få år efter igen, i rationaliseringens navn bliver fusioneret og derved flyttet mod de større byer mod øst, kunne give endnu en besparelse ved det, at udviklingen i det vestjyske kunne klare sig selv. Det kunne endda være, at der også ville være flere af turisterne og sommerhusgæsterne ved vestkysten, der ville finde på også at besøge flere af vore seværdigheder og turistmål længere inde i landet. Samtidig vil weekendtrafikken fra det midtjyske ud til stranden også blive lettere.

Endelig kunne det jo da også være, at »motorvejshullet« syd om Herning kunne blive lukket og motorvejen ført helt igennem i samme omgang til stor fordel og forøgelse af sikkerheden for mange brugere også af Holstebromotorvejen.

Så alt i alt faktisk mange fordele ved at nytænke, og nu erfarer man så også, at Venstre har sat tre milliarder kroner af til reducering af (støj)gener ved motorveje. Måske var det en ide at bruge nogle af dem til nybyggeri af en motorvej i stedet for og på den måde skåne mange beboere og lodsejere for en masse gener ved en lappeløsning, der alligevel om føje år vil ende med at være en fejlinvestering, fordi det er en motorvej, der skal til for at løse behovet.