Nyt redaktørjob til redaktøren

Nye spændende opgaver venter, og Ikast-Brande-redaktøren siger fra årsskiftet farvel og tak for et godt år i spidsen for redaktionen i Ikast

9. oktober 2019, 19.01

Jacob Hove. Foto: Flemming Hansen

IKAST-BRANDE Af og til byder der sig en mulighed, som man simpelthen ikke kan sige nej til. Også selv om det kræver, at man samtidig må sige farvel til noget andet, man er glad for og gerne havde fortsat med.

Sådan er det for Ikast-Brande-redaktør Jacob Hove. Fra det nye år skifter han job inden for Mediehuset Herning Folkeblad og siger dermed farvel til et spændende år med Ikast Avis, Herning Folkeblads Ikast-Brande-indhold, aoib.dk og mange interessante opgaver, kilder, samarbejder og gode medarbejdere.

Han overtog redaktørjobbet efter Steen Hebsgaard, som gik på pension per januar i år, og nu træder han ind i et nyt job i koncernen, hvor han overtager debatredaktørstolen fra Flemming Larsen, som gik på pension med udgangen af august.

- Jeg er blevet tilbudt at blive debatredaktør på Herning Folkeblad, og det betyder, at jeg fra det nye år siger farvel til redaktionen i Ikast-Brande og goddag til nye, spændende opgaver i Herning. Jeg skal være med til at udvikle debatstoffet og -universet både på print og online - på alle platforme og med øget involvering af læsere og debattører, fortæller 38-årige Jacob Hove.

- Jeg ser frem til at være med til at udvikle det vigtige demokratiskabende stofområde. Men det er selvfølgelig samtidig vemodigt at skulle tage afsked med gode kolleger, snakkesalige kilder og andre meningsdannere her i kommunen og med alt det, der kan fortælles i så godt og dynamisk et område, fastslår han.

Mange indtryk på kort tid

Jobskiftet sker som nævnt ved årsskiftet, og indtil da fortsætter Jacob Hove uændret som redaktør for Ikast-Brande-redaktionen.

Selvom det til den tid kun er blevet til et år på redaktionen i Ikast, har Ikast-Brande Kommune og ikke mindst dens borgere og mange gode historier gjort stort indtryk på Jacob Hove.

- Vi beskæftiger os på redaktionen med både store historier og små noter, sørgelige artikler og hyggelige portrætter, og jeg har i årets løb som redaktør haft glæden af at fungere som både ordstyrer og taler ved forskellige arrangementer og mødt rigtig mange mennesker på min vej. Det vil jeg savne, pointerer han og minder samtidig om, at han stadig er på redaktionen på Strøget et par måneder endnu.

Så kilder, læsere, samarbejdspartnere og andre skal endelig ikke holde sig tilbage med at kontakte ham eller den øvrige redaktion, som består af journalisterne Flemming Thulstrup, Thomas Vang Nielsen, Mikkel Korsgaard Christensen og Laila Kempel.

Det offentliggøres senere her i spalterne, hvem der fra 1. januar bliver ny Ikast-Brande-redaktør for Herning Folkeblad og Ikast Avis. redaktionen