Til kamp mod Natura 2000

Debatindlæg fra Herning Folkeblad

Udgivet:07. februar 2011, 16.48

Læsetid:3 minutter

Esben Lunde Larsen.

Esben Lunde Larsen (V) viceborgmester i Ringkøbing-Skjern Kommune, folketingskandidat fior Venstre i Vestjyllands Storkreds

12 år siden

Tilbage i 1992 vedtog Den Europæiske Union et direktiv, der skal fremme beskyttelsen af de mest truede naturtyper i Europa. Det gælder svampe-, plante- og dyrearter.

De nationale regeringer blev som følge heraf pålagt at udpege områder i deres lande, hvor der er særligt truede eller sårbare arter. Natura 2000 består af habitat- og fuglebeskyttelsesområder, hvor de såkaldte Ramsarområder er en del af fuglebeskyttelsesområderne.

Tanken med Natura 2000 - altså at beskytte truede eller sårbare arter - er naturligvis både sympatisk og nødvendig for at sikre en variation af natur- og dyreliv for eftertiden.

Men - for der er et stort men - det har taget fuldstændig overhånd. Natura 2000 har udviklet sig fra at være naturbeskyttende til at være natur-konserverende, og det har aldrig været intentionen.

De mange Natura 2000-områder er blevet en hæmsko for udvikling og vækst under dække af at være naturbeskyttende, og det er højst problematisk. Ikke mindst for de landmænd og byområder, det går ud over.

Når man eksempelvis ser på oversigtskort for visse byer ved kanten af Ringkøbing Fjord, så er det stort set umuligt at få lov at foretage nogen form for byudvikling, fordi Natura 2000-arealerne nidkært er tegnet helt op til bygrænserne. Til trods for, at de pågældende arealer er almindelig landbrugsjord, der har været dyrket i århundreder.

Så snart nogen overhovedet tænker på at røre ved disse bestemmelser, som i udgangspunktet aldrig har været tænkt som nogen hæmsko, så farer Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Ornitologisk Forening op og råber »Ulven kommer«.

Det er selvfølgeligt let nok for disse foreninger og deres enkeltmedlemmer at råbe op, fordi det ikke koster dem en krone selv. Men for dem, det koster noget - de danske landmænd - er det dybt problematisk.

Mange af landmændene trækker næsten opgivende på skuldrende over det miljøtyranni, som har udviklet sig særligt siden Svend Aukens tid som miljøminister. Natura 2000 er blot ét element i dette.

Naturbeskyttelse er nødvendig, men det er også nødvendigt at dansk landbrug og danske bysamfund kan udvikle sig, så der fortsat skabes den vækst og beskæftigelse, som skal betale gildet for naturbeskyttelsen.

Derfor skal vi tilbage til den oprindelige intention med Natura 2000. Samtidig med skal vi have et opgør med de eftervirkninger af naturbeskyttelsen, som har taget helt overhånd, og som bidraget til at hæmme dansk landbrugs udvikling, samt medvirket til at mistænkeliggøre danske landmænd.

En dansk landmand skaber arbejdspladser til otte-ni personer i følgeindustrien, i alt mere end 150.000 danske arbejdspladser. Dét skal vi være stolte af. Dét skal vi understøtte fra politisk hold. Dét kræver et opgør med Natura 2000, som vi politisk skal turde tage, så det ikke tager overhånd.