Idræt og bevægelse som løftestang til trivsel

18. november 2017, 11.00

Marianne Bjørn.

TRIVSEL Trivsel, glæde, læring, samvær- det er blot nogle af de ord, jeg kan nævne, når jeg tænker motion og bevægelse. At motion og bevægelse er vigtige ingredienser i arbejdet på at opnå det sunde liv er ikke noget nyt, da vores krop som udgangspunkt er skabt til bevægelse og ikke til det stillesiddende liv.

Når vi taler om det sunde liv, er det et spørgsmål om det hele menneske- altså både fysisk, mentalt og socialt. Sundhed er en vej til at leve det liv, man gerne vil og heri spiller bevægelse en stor rolle, uanset alder. Ud over alle de fysiske gevinster, der er ved at dyrke motion, må vi samtidig rette opmærksomheden på de mentale og sociale gevinster, hvor motion og bevægelse er med til at få den enkelte ud af ensomheden og danne nye venskaber, uanset alder.

Vi har i Venstre en ambition om, at Herning skal være blandt de sundeste kommuner i Danmark. Sunde borgere skaber større livskvalitet, mindre sygefravær, større produktivitet og i øvrigt bedre økonomi i kommunen. Vi vil investere i forebyggende og tværfaglige sundhedsindsatser og vi skal i særlig grad fortsat udvikle og have fokus på sundhed og forebyggelse til udsatte grupper.

Også i den forbindelse er aktivitetstilbuddene en vigtig del. Vi skal i endnu højere grad tænke folkeoplysning og sundhed mere sammen, da foreningslivet, ud over den fysiske træning, giver noget helt særligt omkring fællesskab.

Vi har i Herning Kommune stort fokus på, at vore idræts-og fritidsfaciliteter skal være i top og tæt på den enkelte borger, så vi til enhver tid har mulighed for bevægelse enten alene eller sammen med andre. Ifølge DIF's analyse »Idrætsforeningernes rammer og vilkår 2017« ligger Herning på en samlet sjetteplads, hvilket er rigtig flot. Det viser, at vi prioriterer idrætten. Dog må vi konstatere, at vi på de idrætspolitiske parametre ikke har de bedste scorer - her er der plads til forbedringer. Det bliver der så også taget hånd om i den kommende byrådsperiode, hvor der skal udarbejdes en ny idrætspolitik for Herning. Et arbejde, der bliver rigtig spændende, og som jeg håber, jeg får mulighed for at blive en del af.

Og så skal vi naturligvis fortsat understøtte og påskønne de frivilliges engagement og styrke frivilligheden gennem tilbud om uddannelse. Herning har et særligt stærkt civilsamfund omkring idrætten og det vil jeg fortsat arbejde for, at vi kan fastholde.