Konsekvenser på vej: Snart vil politiet føre kontrol på Gødstrup-hospitalets p-pladser

Det er kun et spørgsmål om tid, før politiet begynder at føre kontrol med parkeringspladserne ved Gødstrup-hospitalet

Læsetid:3 minutter

Inden længe vil politiet begynde at uddele parkeringsafgifter på parkeringspladserne ved Regionshospitalet Gødstrup, såfremt man ikke holder korrekt parkeret. Foto: Henrik Ole Jensen

Martin Hove Thomsen
Journalist| mht@herningfolkeblad.dk

8 måneder siden

I øjeblikket bliver der som udgangspunkt ikke foretaget kontrol på Regionshospitalet Gødstrups parkeringspladser, men strategi- og planchefen på hospitalet, Henrik Grejsen Iversen, fortæller, at han i denne uge skal holde et afklarende møde med politiet, som skal stå for at uddele parkeringsafgifterne.

Der vil derfor snart blive udført kontroller.

- Der vil være tale om kontrol af hele p-arealet, men med særlig fokus på brandveje og handicapparkeringspladserne. Vi havde håbet på, at folk holdt sig fra handicappladserne, men det er så ikke tilfældet, siger han og slår fast, at det selvfølgelig ikke er i orden at bruge handicapparkeringen, hvis ikke man er berettiget til det.

Der skal strammes op

Derfor appellerer han til, at man bruger sin sunde fornuft, da der er parkeringspladser nok til, at man burde kunne holde lovligt parkeret.

- Vi har på det seneste fået tre-fem henvendelser om handicappladserne, så der er et behov for kontrol. Det skal der strammes op om, siger Henrik Grejsen Iversen.

Når kontrollen med parkeringspladserne ikke allerede er på plads, skyldes det ifølge strategi- og planchefen, at man gerne vil vurdere, hvordan fordelingen af parkeringerne sker i det daglige, så man får sat de rigtige tidsbegrænsninger på de enkelte pladser - og at man får gjort det rigtigt fra starten. For selv om hospitalet kender mønstrene fra Herning og Holstebro og har spurgt til kørselsmønstrene, er det altid rart at få set effekten i praksis.

- Aktuelt parkerer man jo alene ved hospitalet i Gødstrup, hvis man har et ærinde enten som patient, pårørende eller ansat. Sådan var det ikke nødvendigvis ved hospitalerne i Holstebro og Herning. Dermed har ingen taget en plads uden grund, da ingen kører ud og parkerer ved hospitalet, hvis man eksempelvis ønsker at handle i gågaden, forklarer Henrik Grejsen Iversen.

Flere tager smutveje

Regionshospitalet Gødstrup råder i alt over 2500 parkeringspladser, hvilket er 900 flere end sygehusene i Herning og Holstebro havde tilsammen. Og der arbejdes på at skaffe yderligere 200-300 til efteråret, så der er nok til de regnfulde efterårsdage og peak-perioder, hvor flere vælger bil fremfor cykel.

Strategi- og planchefen mener, at der er nok parkeringspladser, men der er til gengæld nogle udfordringer med, at folk tager nogle smutveje mellem parkeringsområderne, hvilket fører til, at de opstillede elektroniske oversigter kan vise et forkert antal ledige parkeringspladser.

- Det kan naturligvis forvirre, og dermed holder nogle aktuelt lidt alternativt. Vi er ved at sætte planter og pullerter op, så man ikke kan tage de smutveje, og dermed vil tællerne snart tale sandt, siger Henrik Grejsen Iversen.

Handicap-parkeringskort

Før i tiden hed det et handicapskilt eller et invalideskilt, men nu betegnes det som et parkeringskort - eller handicap-parkeringskort.

Kortet udstedes efter ansøgning til personer, der opfylder et eller flere af følgende punkter:

Personer, der opfylder betingelserne for at få støtte til køb af bil i henhold til servicelovens bestemmelser.

Personer, der af et regionalt trafikselskab er godkendt til at deltage i den individuelle handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede - eksempelvis Movias handicapkørsel.

Personer med stærkt reduceret gangdistance, varig nedsættelse af funktionsevnen eller lignende helbredsmæssige forhold, der i væsentlig grad forringer eller vanskeliggør 1) evnen til at færdes, 2) muligheden for at opnå eller fastholde et arbejde, eller 3) muligheden for at gennemføre en uddannelse.

Parkeringspladser afmærket med et kørestolssymbol er reserveret til bilister med handicap. For at benytte disse parkeringspladser, skal man have et handicap-parkeringskort liggende synligt i forruden. Parkeringskortet giver også adgang til en række lempelser i forhold til tidsbegrænsninger og betaling.

Kilde: Handicap.dk