Vi gør det så godt, vi kan!

24. februar 2020, 14.09

Joan Hansen. Foto: PR-foto

BUDGET Jeg får tit spørgsmålet: Hvorfor kan vi ikke sørge for, at fortovene er holdt ved lige alle steder? Hvorfor er nogle af stierne ujævne? Hvorfor er der ikke slået græs? Hvorfor er der ikke flere blomster rundt omkring - og så videre.

Det er noget, som berører de fleste, og det er en naturlig ting, at man går op i, hvordan tingene ser ud. I teknik- og miljøudvalget beskæftiger vi os med rigtig mange ting. Kommunale ejendomme, veje, trafik og byggemodning, administration og udvikling, miljø og klima, byggeri og ejendomsdata, natur og grønne områder, genbrug og affald, drift og service. Vi har i teknik- og miljøudvalget et driftsbudget på 182,4 millioner kroner at gøre godt med til ovennævnte ud af kommunes budget på 5,27 milliarder kroner.

Herning Kommune er arealmæssigt landets tredje største kommune, og vi har 1600 kilometer asfaltveje, 360 kilometer grusveje, hvoraf mange fører op til store virksomheder (landbrug) og med de regnmængder, der er kommet, ved man godt, hvordan sådan en vej kommer til at se ud. 367 kilometer cykelstier, 600 kilometer fortove og gangstier, 400 bygværker (broer og tunneller), 20.000 vej- og stibelysningsmaster, 20.000 skilte og andet vejudstyr, 26.000 rendestensbrønde, 80 signalanlæg, og dertil kommer variable tavler, fartvisere, infotavler, skolepatruljeblink, torontoanlæg med mere.

Under vej og trafik har vi også en busdrift, som omfatter bybusserne i Herning, to lokalruter, 27 skolebusruter samt shuttlebusser til events og arrangementer.

Der kan siges meget om fortove, stier og veje med mere, men vi prioriterer vores fortovsarbejde således: Uopsættelige skader udbedres. Kommunens dårligste fortove udskiftes, kantsten og fortove udskiftes ved større projekter, typisk i samarbejde med Herning Vand, ved fjernvarme og asfaltarbejder. En fortovsflise har normalt en levetid på omkring 35 år, hvis man passer godt på den, og der ikke bliver strøet salt på den om vinteren.

Så vi gør, hvad vi kan for at prioritere de penge, vi har til rådighed bedst muligt.

Læs også
Her kan der spares penge i kommunen!