Mere tryghed og nærhed i ældreplejen

15. september 2021, 11.08

Mogens Jensen. Foto: Steen Brogaard

ÆLDRE Vores ældre medborgere fortjener en god alderdom og en værdig ældrepleje. Hertil er tryghed og nærhed i hverdagen altafgørende. Alt for mange ældre, der modtager pleje i eget hjem, oplever i dag en udfordring med mange forskellige personaler hver dag og hver uge. Det kan skabe utryghed og betyde, at vigtig information om den ældre går tabt. Der har været behov for at nytænke organiseringen af arbejdet, og derfor glæder det mig, at de ældre nu skal forholde sig til kendte ansigter, når hjemmeplejen banker på deres dør.

Nu afsættes der nemlig 170 millioner kroner, som kommunerne kan søge om at få tilskud til at lave lokale modeller for at etablere faste, selvstyrende og tværfaglige teams - hvilket er med til at understøtte kommunerne i at skabe mere stabilitet og kontinuitet i ældreplejen.

Vi ved, at det skaber mere tryghed, når det er kendte ansigter, der kommer i borgerens hjem, ligesom plejen og omsorgen i højere grad kan tilrettelægges efter borgerens behov. Samtidig bidrager det til højere arbejdsglæde blandt de ansatte, som får mere frihed til at tilrettelægge arbejdet.

Jeg håber, at også de midt- og vestjyske kommuner vil søge om pengene, som er fra sidste års finanslov, hvor den Socialdemokratiske regering sammen med flere partier blev enige om et generelt løft af ældreplejen. Den nye organisering vil være med til at understøtte en værdighedspolitik med fokus på livskvalitet og selvbestemmelse hos de ældre og kvalitet og sammenhæng i plejen.

Indlæser debat...