Hvor er borgmesteren?

22. september 2020, 13.27

Foto: Adobe Stock Photo

SVAR I februar 2019 stod Lars Krarup frem på TV Midtvest og erklærede, at der i Herning Kommunes forvaltning var sket fejl på fejl i en tvangsfjernelsessag i december 2018, hvor to piger uberettiget var taget fra deres mor.

Pigerne er mine oldebørn, og vores familie var naturligvis stærkt chokeret og ulykkelige over dette overgreb fra kommunens side.

Men efter borgmesterens udtalelser på tv var vi fortrøstningsfulde, idet vi regnede med, at forholdene ville blive ordnet, fejlene rettet og børnene tilbagegivet til deres mor.

Men tiden gik - de var stadig anbragt hos fremmede - og i juni 2019 rettede jeg henvendelse til borgmesteren for at få klarhed over, hvad der var sket, og hvad man agtede at gøre.

Første gang fik jeg slet ikke noget svar. Efter ny henvendelse fik jeg svar fra en sekretær, som kvitterede for modtagelsen.

Herefter har jeg henvendt mig adskillige gange og har fået at vide, at man rutinemæssigt sender sådanne henvendelser til borgmesteren videre til rette forvaltning og overlader alt til dem.

Forvaltningen har kun givet mig intetsigende svar på mine spørgsmål og har ikke villet tage stilling til mine argumenter.

Desuden har jeg for nyligt fået besked om, at mine henvendelser fremadrettet skal sendes direkte til forvaltningen, hvilket reelt betyder, at borgmesteren frabeder sig, at jeg henvender mig til ham.

Så er det jeg spørger: Når jeg skriver til en person (i dette tilfælde Lars Krarup), skal jeg så ikke kunne regne med, at det er ham, der læser det, og at det ikke sendes videre til forvaltningen uden mit vidende og uden, jeg har bedt ham om det?

Jeg har aldrig fået et eneste svar eller nogen reaktion fra ham og kan således ikke vide, om han overhovedet har læst mine henvendelser eller bare overladt dem til sin sekretær og forvaltningen.

Derfor spørger jeg : Hvor er borgmesteren, og hvorfor vil han ikke svare eller i det mindste reagere på mine henvendelser?

Kan man godt behandle borgerne sådan, når man beklæder en betroet post som borgmester?