Frederiksberg og Herning

6. december 2019, 13.07

BØRNESAGER Kære Borgmester i Herning Kommune, Lars Krarup (V)!

I Jyllandsposten kan man fornylig læse om Frederiksberg Kommune, der begik svigt på svigt i sager om børn.

I TV Midt Vest kunne man i foråret høre dig sige, at Herning Kommune begik fejl på fejl i en sag om børn.

I Frederiksberg Kommune har man fået lavet en rapport fra Revisionsfirmaet BDO.

I Herning Kommune fik man i foråret en rapport fra Revisionsfirmaet Ernst og Young.

I Frederiksberg Kommune omhandler rapporten mange børnesager.

I Herning Kommune omhandler rapporten kun én børnesag og afgrænses til kun at omhandle perioden 15. marts 2018 til 19. februar 2019, selv om sagsforløbet er meget længere.

I Frederiksberg Kommune viser BDO’s rapport alvorlige fejl og mangler i blandt andet sager om tvangsfjernelser af børn.

I Herning Kommune viser Ernst og Youngs rapport væsentlige retlige mangler i sagsbehandlingen, der fører til tvangsfjernelsen af mine børnebørn.

I Frederiksberg Kommune skal 800 sager nu kulegraves, og man har skrevet til de berørte borgere, at man nu gennemgår deres sag for at sikre, at de får den hjælp, de er berettigede til.

I Herning Kommune har du forklaret os, at du helst så, at mine børnebørns sag gik om, men at din forvaltning har forklaret dig, at det ikke er muligt. Og intet er gjort for at rette fejlene.

I Frederiksberg Kommune skriver man til de berørte borgere, at 70 procent til 90 procent af de ansatte og ledelsen i familieafdelingen er nyansatte

I Herning Kommune blev din politiske modstander Lone Nielsen fjernet som sagsbehandler med en fed aftrædelsesordning, mens mine børnebørn stadig sidder tvangsfjernet på en landejendom uden at have fået den hjælp, de er berettiget til.

Kære Lars Krarup! Hvad er det der foregår?

Hvor mange andre sager har Herning Kommune på samvittigheden, hvor små børn ikke får den hjælp, de er berettigede til?