Regionsbudget på vestjysk

15. september 2020, 13.08

Marianne Karlsmose, Kristendemokraterne, er godt tilfreds med Region Midtjyllands budgetaftale. Foto: Privatfoto

BÆREDYGTIGT Region Midtjylland har landet et budget for 2021. For KD har det været en væsentlig prioritet at sikre flyttehjælp til Gødstrup, så vores nye sygehus kan få den bedst mulige start. Vi er også glade for, at både kunst, kirkerum og tablets sikrer, at tankerne kan afledes for det menneske, der er indlagt.

Det nære sundhedsvæsen er vigtig for det enkelte menneske i sundhedsvæsen. Det, der ikke er svært, skal være nært, og derfor er det godt, at vi styrker sundhedshusene og mobile enheder tæt på borgerne - her skal psykiatrien også i højere grad tænkes med ind.

Det enkelte menneske skal, uanset hvor vi bor og hvad vi fejler, have den rette og god behandling, derfor er det godt, at vi bliver bedre til at arbejde på tværs af diagnoser og på tværs af sektorer.

Livet varer hele livet, men desværre fortsættes behandlingen nogle gange for længe, hvilket rammer både livskvalitet og livslængde og ødelægger muligheden for at få en bedre afslutning på livet - måske på et hospice. Det groteske er nemlig, at de negative bivirkninger nogle gange overstiger virkning af en behandling. Det er ikke godt nok. KD er derfor glad for, at budgetaftalen sætter fokus på, at den livsnødvendige samtale om behov og ønsker til den sidste tid skal tages tidligere. Viden om palliativ behandling skal udbredes langt mere til gavn for både den døende og de pårørende.

Familien er presset, når et barn er for tidligt født og indlagt, derfor er det uacceptabelt, at der samtidig kan følge en stor regning med til den ikke-medindlagte forælder til betaling for mad og overnatning. Her er det lykkedes at få afsat 3,5 millioner kroner til et opgør med denne brugerbetaling - det er god familiepolitik.

Bæredygtighed gennemsyrer desuden budgetaftalen, så regionen løfter sin del for at skabe mere bæredygtige byggerier og drift herunder stor vægt på genanvendelse.

Bæredygtighed er for KD også et godt arbejdsmiljø, så vores medarbejdere trives både nu og i fremtiden. Dialog, dygtighed og dristighed er regionens værdiord - det skal selvfølgelig omsættes til handling, så vi både forbedrer vores introduktionsforløb, dialogen mellem medarbejdere og ledelse samt støtter medarbejdere i udvikling til gavn for patienterne i fremtiden.

Alt i alt er det lykkedes at få et budget, som jeg som vestjyde og kristendemokrat kan være godt tilfreds med.

Det håber jeg også, at du er, for det er jo derfor, at vi er her som regionsråd.