Kristian Jensen svarer bekymrede borgmestre: En ny læreruddannelse styrker skolen

18. januar 2021, 13.16

Kristian Jensen Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

LÆRERUDDANNELSE Mangfoldighed er en væsentlig forudsætning for udvikling. Hvis alle var ens, så ville det være svært at lave forbedringer. Og vi ønsker at forbedre uddannelserne i Danmark. Vi ønsker at skabe lærere med høj faglighed, stor personlig gennemslagskraft og andre kompetencer til at supplere de lærere som bliver uddannet på de nuværende professionshøjskoler. Derfor har en kreds af partier spændende fra De Radikale til Dansk Folkeparti fremsat forslag i Folketinget om at oprette Den Frie Læreruddannelse.

Vi lægger vægt på, at de kommende lærere får en uddannelse med et højt fagligt niveau. Derfor skal uddannelsen også være direkte kvalificerende til at undervise i folkeskolerne. Alt det fremgår af beslutningsforslaget, som alt tyder på, at jeg kan samle et flertal i Folketinget bagved.

Det førte til et indlæg i Herning Folkeblad i lørdags, hvor flere udtrykte deres bekymring. Jeg ser nu ingen modsætning mod en god læreruddannelse på de eksisterende uddannelser under VIA i Vestjylland og en god læreruddannelse som foreslået i beslutningsforslaget. Tværtimod tror jeg, at uddannelserne vil inspirere og forbedre hinanden.

Ideen om at skabe mulighed for Den Frie Læreruddannelse er i god tråd med dansk uddannelsestradition. I Ollerup på Sydfyn har Den frie Lærerskole siden 1949 uddannet unge fra hele landet. Vores forslag lægger netop op til at etablere en læreruddannelse på et tilsvarende juridisk grundlag. Jeg tror, at alle, som kender Den frie Lærerskole, ved, at det ikke er en lokal uddannelse for lærere til Sydfyn.

Den frie Lærerskole er et alternativ som har en holdning til undervisning og uddannelse af lærere og en uddannelse, som er målrettet friskoler, efterskoler, højskoler m.v. På samme vis ønsker vi at skabe en læreruddannelse med en klar holdning til dannelse, den europæiske oplysningstradition og lærerens rolle i klassen. Det vil være en uddannelse for alle, som ønsker at arbejde og uddanne sig ud fra disse tanker.

Påstanden er, at en skole i Herning, hvor ideen om Den Frie Læreruddannelse er opstået, skulle være en trussel mod de eksisterende læreruddannelser i Nr. Nissum og Skive. Men igen synes jeg, at man skal se på de erfaringer som er fra lærerskolen i Ollerup. Her kommer den største gruppe af eleverne fra Region Hovedstaden og ikke fra Fyn. Faktisk er der i øjeblikket en studerende i Ollerup, som kommer fra Thyborøn.

Vedkommende har altså passeret både Nr. Nissum, Holstebro, Skive og Herning for at komme den lange vej til den ønskede uddannelse. Den Frie Lærerskole vil i Herning skulle hente sit elevgrundlag fra hele landet og vil tiltrække de studerende, som ønsker den didaktik, som undervises i på Den Frie Læreruddannelse.

Samtidig med at vi er en gruppe, som har arbejdet med Den Frie Læreruddannelse, så har de lærerstuderendes organisation arbejdet med deres plan for flere uddannelsessteder. De studerende peger også på Herning som et kommende hjemsted for en læreruddannelse. Og jeg går ud fra, at de studerendes organisation også dækker lærerstuderende fra Holstebro, Skive og Nr. Nissum.

Jeg havde egentlig håbet, at de involverede ville prøve at se mulighederne i stedet for problemerne. Jeg mener, at en ny uddannelse vil modvirke lærermangel i de kommende år, både i Vestjylland og i Midtjylland. Men jeg tror først og fremmest på, at vi kan gøre endnu flere interesseret i at blive lærer. Jeg har inviteret VIA til en samtale om tankerne bag Den Frie Lærerskole, fordi jeg tror, at der er muligheder for et samarbejde, der kan styrke uddannelsen af lærere i både Midt- og Vestjylland og i hele Danmark.