Manglende svar fra Joan Hansen

10. oktober 2019, 10.46

Leif Lund.

AFTRÆDELSESBONUS Vi er jo nu indtil flere, der her i Herning Folkeblad har efterlyst svar fra Joan Hansen.

Men når Joan Hansen ikke svarer, går jeg ligesom sikkert alle øvrige spørgere ud fra, at Joan Hansen med denne larmende tavshed erkender sit ansvar for blandt andet at have formøblet 16,3 millioner kroner af forbrugernes penge i aftrædelsesbonus til en underdirektør i Norlys, der selv har sagt op, og tillige svigtet Herningområdet ved at flytte arbejdspladser fra Herning til andre kommuner.

Om det er noget, der danner præcedens fremover, kunne også være interessant at få at vide fra Joan Hansen, der jo repræsenterer Hernings energiforbrugere. Som jeg også spurgte kunne det tillige være interessant at få at vide, hvorfor en borger, der flytter fra Herningområdet til Esbjergområdet, skal betale en væsentlig lavere elpris, end hvis vedkommende var blevet boende i Herning, hvor begge områder nu er en del af det nye Norlysområde.

Tænk hvis forretninger eller banker havde en lignende praksis.

Det er også besynderligt, at Joan Hansen som herningensernes bestyrelsesmedlem i Eniig/Norlys ikke på nogen måde har kunnet forhindre, at så godt som samtlige arbejdspladser på el- og varmeområdet trækkes væk fra Herning og placeres i blandt andet henholdsvis Silkeborg og Randers. Det kunne også være interessant at høre fra Joan Hansen, hvad Hernings el-forbrugere og borgere egentlig har fået ud af, at hun har repræsenteret dem i Eniigs bestyrelse og nu Norlys, ud over at have fået lov til at betale en af landets højeste elpriser. For dette arbejde har forbrugerne trods alt så rigeligt betalt Joan Hansen årlige sekscifrede bestyrelseshonorarer.

Nu er Joan Hansen jo ikke en »hvem som helst«, men er tillige ud over at være bestyrelsesmedlem i Norlys også blandt andet medlem af Herning Kommunes Økonomi- og Erhvervsudvalg. Det er da ikke at håbe, denne udflytning af arbejdspladser til andre byer og smiden om sig med millionerne har afsmittende effekt på Herning Kommunes budget.

Her er der, efter hvad jeg har kunnet erfare i Herning Folkeblad, på det seneste beklageligvis foretaget kraftige besparelser på områder som handicappede, børn, skoler, ældre og så videre. Ja, listen er faktisk, efter jeg har kunnet læse i byens avis, temmelig lang. Og bruger flertallet i Herning byråd og kommunens Økonomi- og Erhvervsudvalg borgernes penge, som Joan Hansen har været med til i Eniig/Norlys, kan man da kun frygte det værste for fremtiden i Herning.

Her tror jeg helt bestemt, at byrådet i en by som Herning, som altid er både fornuftig og påholdende, ikke mindst vil holde hus med pengene.