Jubilæumsbog i trykken

Trykkeri i Skive tog i går fat på Herning Folkeblads store jubilæumsbog om 150 markante initiativer, ideer og begivenheder

9. maj 2019, 10.05

En delegation fra Herning, der har været involveret i processen med den nye bog, var kørt til Skive for at overvære trykstarten på Specialtrykkeriet Arco. Her er det grafisk tilrettelægger Anton Skovbjerg (t.v.), skribenterne Flemming Larsen og Kurt Jørgensen (t.h.) sammen med offsettrykker Jens Gaardsted, der satte hele trykprocessen i gang. I baggrunden til højre ses 3 af de 10 trykværker, der sørger for trykningen. Foto: Leif Hansen/Specialtrykkeriet Arco