Birgit Jonassen fylder 70: - Jeg er vist lidt af en blandemaskine

Selv om man fylder 70 og er alvorlig plaget af en helt palet af skavanker, kan man godt have stor appetit på at involvere sig. Det er tidligere byrådspolitiker Birgit Jonassen et godt eksempel på

1. oktober 2020, 18.00

Birgit Jonassen var gennem 12 år aktiv i både by-, amts og regionsråd - blandt andet som viceborgmester i Herning gennem fire år. I dag brænder hun stadig for at skabe forandringer og gøre positive forskelle, blot sker det i dag i i foreningsregi og ved bestyrelsesborde. Lørdag 3. oktober fylder hun 70 år. Foto: Tom Laursen

70 Siden marts har hun været formand for Ældre Sagen i Herning. Hun har også i flere år været både bisidder og ledsager i en fælles frivilligordning drevet af Røde Kors og Ældre Sagen. Formand for Handicaprådet i Herning Kommune. Formand for Knudmoseskolen med tilbuddet om særlig tilrette...