Hvor meget lugter biogas?

Knap 40 mødt frem til borgermøde i aftes om det kommende store biogasanlæg ved Trøstrup

21. august 2012, 17.28

Colourbox. Naboerne er nervøse for, hvordan lugten fra sådan et gigantisk biogasanlæg kommer til at være.

En række naboer til det kommende store biogasanlæg ved Trøstrup syd for Videbæk frygter for både lugt og støjgener fra anlægget, viste et borgemøde i går, mandag.

Knap 40 var mødt op for at drøfte det lokalplan-forslag og kommuneplantillæg, der skal bane vej for anlægget.

Tommy Jørgensen, der bor på Skjernvej 35 og tæt ved det kommende biogasanlæg, var toneangivende blandt de naboer, der frygter for generne fra det kommende anlæg.

Alt gøres for at hindre lugtgener

- Hvad skal vi gøre, hvis der opstår lugtgener? spurgte Tommy Jørgensen til aftenens panel af politikere og embedsmænd fra Ringkøbing-Skjern Kommune, ledende medarbejdere fra mejerikoncernen Arla og fra rådgivningsfirmaet Xergi.

Miljøchef Birgitte Koch, Arla, svarede, at der gøres, hvad der kan gøres, for at forebygge lugtgener.

- Lastbilerne skal tømmes inde i en lukket hal for at minimere lugten. Og oplever I naboer lugtgener, så skal I henvende jer til anlægget eller kommunen, svarede miljøchefen.

150 lastbiler i døgnet

Tommy Jørgensen og flere andre naboer nævnte også, at de er nervøse for den omfattende trafik med lastbiler til og fra anlægget. Hvert døgn vil der på hverdage komme 150 lastbiler. Det vil også medføre støjgener, frygter naboerne.

Der blev ligeledes rejst kritik af, at der ikke allerede nu er lavet en trafikplan, tænkt på hastighedsgrænser etc.

Hertil svarede formanden for kommunens teknik- og miljøudvalg, Ole Kamp (V), at der vil blive lavet en særlig høring om de trafikale problemer.