Konservative: Vi vil slås for et godt resultat

27. januar 2020, 11.27

Karl Højhus Jeppesen. Foto: PR-foto

VALG Tirsdag 16. november 2021 skal der holdes kommunalvalg KV2021 i Herning Kommune.

Konservative Herning har arbejdet med det kommende kommunalvalg i lang tid, hvor vi har haft det med som et fast punkt på vores møder. Vi ville cirka to år før kommunalvalget opstille vores spidskandidat og borgmesterkandidat for Det Konservative Folkeparti til kommunalvalget.

Opstillingsmødet blev holdt 18. november 2019, hvor den konservative viceborgmester Rasmus Norup blev genvalgt som spidskandidat og borgmesterkandidat.

Der skal lyde en stor tak til Rasmus Norup for hans nuværende meget store indsats i byrådet i Herning Kommune. Målet er, at vi til kommunalvalget 16. november 2021 skal stå med et endnu stærkere konservativt fundament, hvor vi ønsker at være en endnu større del af den »lokal politiske inderkreds« og i byrådet.

Vi er godt i gang med drøftelse og planlægning af det kommende kommunalvalg. Det er målet, at vi til KV2021 skal opstille flere kandidater for Konservative Herning, end vi havde ved KV2017.

Vi skal have kandidater fra alle områder, så Herning Kommune er dækket godt ind med konservative kandidater. Vi forventer, at kunne holde opstillingsmøde i slutningen af 2020 og sammensætte den endelige konservative liste med vore byrådskandidater.

Ved kommunalvalget 2021 har Konservative Herning to store hovedmål.

Valg af tre-fire byrådsmedlemmer i Herning Byråd. De sidste år har vist, at der er hårdt brug for dygtige og visionære byrådsmedlemmer fra Konservative Herning, så derfor tre-fire konservative byrådsmedlemmer i Herning Byråd.

Venstre-flertallet i Herning Byråd skal fjernes. Det vil være en klar styrkelse af demokratiet, hvis »étpartisystemet« fjernes.

Vi må erkende, at ved KV2017 »flaskede« det hele sig til vores fordel - med vores valgforbund med Kristendemokraterne, Liberal Alliance og Nye Borgerlige, hvor vi fik et ekstra mandat på deres stemmer.

Vi har ingen garanti for, at alt »flasker« sig til vores fordel i forbindelse med KV2021. Vi skal derfor have mange flere gode kandidater, som vælgerne gerne vi stemme på.

Vi har nedsat »Politisk Kampagneteam«, hvis arbejde blandt andet omhandler strukturen i det fremadrettede omkring kandidater til KV2021.

Der arbejdes efter, at få al kommunikation ind i kontrollerede rammer, så alle involverede til enhver tid ved, hvor vi er i den igangsatte proces.

Vi er i fuld gang med udarbejdelsen af det samlede koncept. Blandt andet »kandidat-flow«, hvor alle kandidater skal lave kandidatprofil.

En anden væsentlig opgave er at sammensætte et samlet kandidatforløb, hvor alle konservative byrådskandidater skal i »kandidattræning«, blandt andet inden for alle de områder, hvor de selv mener, de kan forbedres.

Gennem hele forløbet er der lagt stor vægt på »TeamSpirit« og holdånden, således at kandidaterne til enhver tid har én eller flere i gruppen at tale med, hvis der opstår tvivlsspørgsmål.

Endelig skal nævnes, at vi er i fuld gang med implementeringen af værktøj, til styring af alle de mange opgaver, der er i forbindelse med det kommende KV2021.

Vi vil også stille specielle krav til de kandidater, som skal placeres i »Top 5« på kandidatlisten. Blandt andet om deres aktivitet med at skrive læserbreve, deltagelse i valgmøder, paneldebatter med videre.

I forbindelse med KV2021 skal vi alle slås og fighte for et godt og positivt resultat. Vi skal bruge alle vores midler. Lad os derfor i fællesskab komme ind på banen og slås og kæmpe for et mega godt konservativt KV2021 i Herning. Der må ikke herske tvivl om, at vi hos Konservative Herning Kommune glæder os til KV2021 tirsdag 16. november 2021 i Herning Kommune.