Hvad er danskhed for dig?

13. januar 2020, 11.21

Anne Bjerrum, 76 år, Vind, medlem af valgmenigheden: - Det er svært af sige helt kort, hvad danskhed er, men det er fællesskaber. I valgmenigheder, højskoler og gymnastikforeninger. Jeg er med til højskoledagen på grund af det fællesskab, vi også har sammen her. Det er bedre at opleve ting »live« end at sidde hjemme og se på noget i tv. Jeg kan godt lide at komme ud blandt andre mennesker.

AULUM/SØRVAD/VIND Vinding-Vind Foredragsforening, Aulum Højskoleforening og Aulum-Vinding-Vind Valgmenighed spurgte »hvad er danskhed« ved årets højskoledag. Avisen lod spørgsmålet gå videre til tre deltagere. Vi spurgte også, hvorfor de er med til højskoledagen.

Birte Lauridsen, 52 år, Vind, medlem af valgmenigheden: - Danskhed er frisind og imødekommenhed. Man møder folk med et åbent sind, og man har tillid til hinanden. Vi danskere skal måske blive bedre til at tage nye venner ind, men hvis man melder sig ind i en forening, er det nemt at blive optaget i fællesskabet. Højskoledagen er en god oplevelse. Her er stof til eftertanke, og så synger vi sammen. Det kan jeg godt lide.
Steen Andersen, 55 år, Sørvad, medlem af valgmenigheden: - For mig er danskhed dansk kultur, højskolerne, sangen, foreninger, fællesskaber og andelsbevægelsen. Selv om andelsselskaberne er mange år gamle og store selskaber - jeg leverer selv til både Danish Crown og Arla - så gælder stadig princippet om »én mand - en stemme«, uanset hvor mange dyr man har. Jeg kan godt lide at være sammen med andre i et fællesskab som det her.