Klar til flere boliger på Bøgildlund

5. november 2020, 12.04

Foto: Henrik Ole Jensen

Ikast På grund af corona-situationen er der opstået en naturlig pause, hvad angår tilflytningen til kommunens plejecentre, men nu begynder presset atter at melde sig.

Det medfører så også, at en anden etape af plejecenter Bøgildlund i Ikast bliver aktuel.

Sundheds- og omsorgsudvalget indstiller til godkendelse i byrådet, at man godkender det såkaldte skema A for 24 nye plejeboliger på Bøgildlund med en samlet anskaffelsessum på 43,8 millioner kroner.

Anden etape omfatter i alt 24 boliger med et samlet areal på 1800 kvadratmeter, hvilket giver en gennemsnitlig størrelse på den enkelte bolig på 75 kvadratmeter. Desuden omfatter anden etape et serviceareal på 472 kvadratmeter.

- Vi får mere bolig for pengene i anden etape, idet den største del af servicearealet blev etableret i forbindelse med første etape, oplyser Frank Heidemann (S), der er formand for sundheds- og omsorgsudvalget.