Ulighed i regionens fordeling af senge

21. november 2019, 11.08

Ulrich Fredberg. Foto: Jakob Stigsen Andersen

GENOPTRÆNING Kære medarbejdere i Hammel Neurocenter.

Tak for jeres bidrag til debatten om neurorehabiliteringen.

Vi får som politikere mange forskellige oplysninger, der ikke peger i samme retning, så det kan være svært at vurdere, hvad der er op og ned eller »fup eller fakta«.

Vi er enige om, at den regionale fordeling af neuro-genoptræningssengene er skæv, præcis som udgifterne på bybusserne i øst og vest.

Men trods det er dyrere pr indbygger at havde bybusser i vest end i øst, mener de fleste alligevel, at man skal opretholde bybusserne i hele regionen. Blandt andet for at sikre en region i balance.

Jeg kan godt forstå, at I synes, det kunne være fordelagtigt for Hammel, hvis man samlede neurorehabilitering i Hammel og lukkede genoptræningssengene i Lemvig, Skive og de neurointensive senge (NISA) på Intensivafdelingen i Silkeborg, men som med bybusserne er der også andre interesser, der nødvendigvis skal tages hensyn til.

Vi er enige i, at

der er for få pladser i Hammel efter alt for mange nedskæringer.

de neurointensive senge (NISA) på Intensivafdelingen i Silkeborg er unikke, og at patienter fra hele landet kommer til opstart af genoptræning, mens de endnu ligger i respirator.

Hammel og Silkeborg har et unikt samarbejde om disse NISA-patienter, suppleret med forskningsmæssigt samarbejde med hjertelægerne i Skejby og Silkeborg.

de tiltagende liggetider i NISA-sengene i Silkeborg udelukkende skyldes, at Hammel ikke kan modtage de færdigtrænede, så de må forblive i venteposition i NISA-senge. Hver NISA-seng indtjener cirka tre mill om året fra andre regioner, og hvis Hammel kunne aftage hurtigere, ville indtægterne stige. En reduktion af antallet af NISA-senge i Silkeborg vil derimod reducere NISA-kapaciteten og resultere i nedsat indtjening til regionen.

Vi er derfor langt fra enige i, at det er fornuftigt at løse kapacitetsproblemer i Hammel ved at lukke NISA-sengene. Det vil naturligvis helt fjerne presset på sengene i Hammel, hvis man lukkede alle NISA-sengene i Silkeborg.

Det ville ganske vist også lukke Intensivafdelingen i Silkeborg sammen med mange af de kirurgiske indgreb og alle de akut indlagte medicinske patienter. Løsningsforslaget vil derfor være i samme kategori som at flytte alle busserne fra vest til Århus, fordi det er der hovedparten af folkene bor.

I skriver, I ikke vil indgå i debatten om bevarelse af arbejdspladser i Lemvig og Skive eller bevarelse af Intensivafdelingen i Silkeborg.

Det er imidlertid åbenlyst hovedformålet med jeres læserbrev.

Det er derfor, det engang imellem er svært for politikerne at forstå, hvad der er op eller ned, hvad der er fup eller fakta.

Det er nødvendigt for Hammel at udbygge samarbejdet om NISA-sengene med Silkeborg, da der ikke er de nødvendige anæstesiologisk, hjertemedicinske og andre intern medicinske kompetencer til stede i Hammel til at have de mest syge patienter indlagt.

Jeg håber derfor, at I forsat kan udbygge det samarbejde om NISA-patienterne, som har været med til at løfte det faglige niveau til glæde for patienterne - og regionen.

Og gerne på en måde, der sikrer øget flow i NISA-sengene, så regionens indtjening stiger, hvilket for eksempel kan bruges til de ekstra senge i Hammel, vi er enige om, der er behov for.