Helhedsplan for Videbæk har kommunal topprioritet

Der tages hul på den store planlægningsopgave medio 2019

12. februar 2019, 12.38

Ringkøbing Rådhus

VIDEBÆK Medio 2019. Sådan hedder tidsrammen nu for igangsættelsen af et stort stykke kommunalt planlægningsarbejde for udviklingen af Videbæk.

Byrådets Udvalg for Teknik og Miljø har netop nikket ja til, at helhedsplanen for Videbæk er én af de fire store planlægningsopgaver, der skal igangsættes.

Blandt de tre øvrige er kommuneplanen, hvor der foretages en temarevision. Byrådet har valgt tre temaer: Byroller, samspil mellem byer og land - herunder detailhandel og erhverv - samt infrastruktur.

Søndervig Feriepark er også en af de tunge opgaver med topprioritet. Det samlede projekt vil blandt andet indeholde opgaver som opfølgning på udlæg af sommerhusgrunde, landsplandirektiv, trafikløsninger, lokalplanlægning med VVM-redegørelser samt projektledelse med videre.

Endelig har en udvidelse af Ringkøbing havn også fået topprioritet. Her er planopgaven blandt andet lokalplanlægning med VVM-redegørelser. Arbejdet skal gennemføres i et tæt samarbejde med Kystdirektoratet.

Det skal helhedsplanen...