Livet tilbage i bymidter og landdistrikter

30. december 2021, 13.07

Mogens Jensen. Foto: PR-foto

BYPLANLÆGNING Et levende bysamfund er altafgørende for, at man har lyst til at bosætte sig eller drive virksomhed uden for de større byer.

Den stigende centralisering har medført, at offentlige og private velfærds- og servicefunktioner er rykket væk, og mange steder er butikker og huse efterladt tomme. Samtidig har mange danskere svært ved at få boliglån eller lån til at udvide en virksomhed i visse postnumre. Men sådan behøver det ikke at være. Centralisering er ingen naturlov. Den socialdemokratiske regering vil vende denne udvikling. Vi vil bringe nærheden tilbage.

Og nu rykker vi endnu engang på denne vigtige dagsorden. Sammen med et bredt flertal i Folketinget har vi indgået en aftale om at skabe mere liv i bymidterne og i landdistrikterne. Helt konkret afsætter aftalen i alt 550 millioner kroner, som skal understøtte stærke lokalsamfund, hvor bymidterne er lokale samlingspunkter.

Blandt andet sætter vi fokus på at skabe bedre muligheder for borgerdrevne dagligvarebutikker, nedbringe antallet af faldefærdige huse, bedre bredbånd og flere naturstier. Det vil også komme Midt- og Vestjylland til gavn.

Der er også enighed om en forsøgsordning med frie bymidter. Det betyder frihed til at afprøve nye tiltag og tænke uden for boksen i arbejdet med at skabe mere liv i bymidterne. Det giver god mening, for det er lokalt, at man kender potentialerne og behovene bedst. Vi skal udvikle vores mindre byer og landdistrikter, så der også er liv og vækst uden for de større byer.

Indlæser debat