Folkeskoledebatten i Ikast-Brande - hvor er det trist

8. juni 2017, 11.15

Peder Fenger.

FOLKESKOLER Der har i Ikast-Brande den sidste tid været megen snak om folkeskolen og folkeskolereformen, og især hvordan man mener, den skulle forvaltes i Ikast-Brande. Der har fra politisk side været uenighed om, hvorvidt man skulle give en generel dispensation omkring skoledagens længde og i stedet styrke undervisningen på anden vis.

Fra min side har det været trist at opleve, at når næsten samtlige folkeskoler (10 ud af 11) har søgt om dispensation, at man så ikke lytter og agerer efter de ønsker. Fagpersonalet på de 10 folkeskoleer er som (for mig) de klogeste blevet nedgjort og afvist og må i dag stå undrende overfor måden, de er blevet behandlet på.

Man har ikke engang ønsket en dialogrunde, hvor argumenterne kunne stå overfor hinanden.

Det er trist og efterhånden på mange måder kendetegnende for vores forhold til de folkevalgte. Mange mener, at vores landspolitikere mangler at komme ud i marken og føle virkeligheden. Komme ud, hvor tingene ikke bare er noget, som ser godt ud på papir, men hvor man så også kan se, om virkeligheden står mål med de flotte forhandlinger og aftaler, der er foregået/lavet bag lukkede døre.

Og nu er det altså også kommmet ind i lokalpolitik. At dele af det politiske miljø mener, at de alene ved, hvad der er bedst. At selvom over 90 procent af folkeskolerne i Ikast-Brande kommune havde et ønske om at prøve noget andet, så var deres faglige og professionelle kompetancer altså ikke noget værd.

Jeg har den holdning, at politikere og borgere skal være i tæt dialog med hinanden og at politikernes argumenter for ikke at følge et ønske fra fagpersonale og forældre skal være så solide, at det ikke kan slå revner. Det mener jeg ikke, man kan sige i denne sag. Tværtimod så har dele at byrådet på ingen måde kommet med argumenter, der støtter en generel afvisning af det ønskede.

Fremtiden i vores kommune skal skabes af de folkevalgte, de fagprofessionelle og borgerne sammen. Man skal vise hinanden respekt. Kommunikationen skal gå begge veje og man skal som politiker tør vise tillid til, at der er nogle, der har faglig viden og erfaring, som ikke alle politikere har. Og så sige: Vis jeres kompetencer og lad os så evaluere på resultaterne indenfor en given tid.

Borgerne i Ikast-Brande kommune kan være sikker på, at det er den indgangsvinkel, jeg lægger for dagen som politiker for hele Ikast-Brande. Jeg stoler på kommunens fagpersonale og specielt omkring denne sag på skoleledere, lærere og pædagoger. Og jeg har selv oplevet det store frivillige arbejde og engagement, som lægges for dagen af forældrebestyrelser over hele kommunen.

Jeg har ikke noget imod at lade de professionelle få muligheden for at vise, at de er de dygtigste. Jeg har ikke noget imod at stå bagest og observere og iagttage opmærksomt. For ved at stå bagest kan jeg kigge fremad og overskue alt, hvad der sker foran mig. Og her kan jeg så sammen med andre se og agere efter, hvad der er bedst politisk. Til gavn og glæde for alle i hele Ikast-Brande.