Gødstrup - et godt sted at være

Udgivet:07. februar 2023, 11.28

Læsetid:2 minutter

Conny Jensen. Foto: PR-foto

Af Conny Jensen regionsrådsmedlem i Region Midtjylland for Socialdemokratiet

1 måned siden

SUNDHED Som patient kan man være trygt ved at vide, at man er i gode hænder på hospitalet.

Jeg bliver selvfølgeligt dybt berørt af at høre og læse i medierne udsagn som, at folk nærmest dør mens de venter på behandling i vores akutmodtagelse, og at ambulancer holder i kø for at aflevere patienter.

Situationen har derfor været på dagsordenen i både forretningsudvalg, hospitalsudvalg og til orientering for hele regionsrådet.

Oplysningerne jeg hører blandt borgere og i medierne er ikke helt i overensstemmelse med fakta. Hvad angår afleveringstiden for ambulancerne, så er den gennemsnitlige afleveringstid for ambulancerne den samme som for Region Midtjyllands øvrige hospitaler. Dejligt at også Herning får en paramediciner bemandet lægebil til hjælp for både vores ambulancer og akutafdelingen.

Med hensyn til utilsigtede hændelser med dødelig udgang for patienter, så er der over 4 år 2019-2022 indrapporteret 6 hændelser, men antallet skal ses i forhold til, at en akutafdelingen netop modtager mange alvorligt tilskadekomne og kritisk syge patienter, men vi skal altid lære af hændelserne og undgå det i fremtiden.

Derimod er det rigtigt, at personalet har travlt, meget travlt, og at ledelserne har svært ved at skaffe det nødvendige personaler. Derfor kan det være nødvendigt, at flytte rundt på ansatte idet omfang, det er nødvendigt for at få livsvigtige afdelinger og sundhedscentrene til at fungere.

Jeg har derfor tillid til at hospitalsledelsen sammen med afdelingerne arbejder på en handleplan for genopretning, og at vi selvfølgeligt politisk vil følge situationen og løbende orienteres.

Jeg har personligt ikke troet på, at det var en let opgave, at få så mange forskellige funktioner til at smelte sammen fra 2 hospitaler til 1 hospital. Men heldigvis får vi rigtig mange flotte og gode tilbagemeldinger fra både tilfredse patienter og personaler.

Jeg er stolt af vort hospital i Gødstrup, og det kan vi heldigvis fortsat være. Det er et godt og trygt sted at være.

Afslutningsvis kan jeg fortælle, at vi i de første 11 måneder af 2022 i Region Midtjylland behandlede 593.551 unikke patienter, det svarer til cirka 44 procent af borgerne i Region Midtjylland. Tallet omfatter patienter, der har haft minimum et ambulant besøg, minimum en indlæggelse eller begge dele på matriklerne i Region Midtjylland.

Indlæser debat