Den glemte strejke

31. juli 2021, 10.11

Ib Bjerregaard. Foto: PR-foto

LØN Det er nu det, medierne og sygeplejerskerne selv kalder den igangværende strejke.

Jeg har tidligere skrevet om strejken og opfordret til, at den bringes til ophør. Det er som bekendt ikke sket. Og på udmeldinger fra parterne og regering tyder det heller ikke på, at der er kontakter eller forhandlinger. Jeg er tilhænger af den danske model. Men samfundshensynet gør, at jeg ikke mener, vi kan vente på, at sygeplejerskernes strejkekasse tømmes - for udmeldingerne fra regering og Danske Regioner tyder ikke på, at der er andre veje til, at den stopper. Det finder jeg bestemt ikke ansvarligt, og derfor har jeg argumenteret for, at regeringen stopper strejken.

Jeg er sikker på, at de tusindvis af patienter, der har fået udsat enten deres undersøgelser eller deres operation på sygehusene, ikke har glemt strejken, og det samme gælder de mange sygeplejersker og deres familier.

Det er den ene side af den fortsatte strejke - den anden er den umiddelbart samfundsøkonomiske, hvor patienterne, der venter, koster sygedagpenge eller manglende 100 procent arbejdsindsats grundet sygdom. Det kan også betyde, at genoptræningen forlænges - og derved bliver med større omkostninger - både i praksis og for den enkelte patient, der må vente.

Men den allerstørste bekymring er, hvad der sker, efter at konflikten ophører - hvis ikke de strejkende får en grad af indrømmelse, hvad jeg synes, de fortjener. Der er brug for mere positive toner omkring alle velfærdsfag - herunder særlig sygeplejerskerne, der virkelig har ydet en særlig indsats gennem især det sidste halvandet år.

Vi har netop set ansøgningstallene til alle uddannelser i Danmark. Her er tilbagegang for velfærdsuddannelserne generelt, og for sygeplejerskeuddannelserne er den på minus tre procent - og det i en tid, hvor der er varslet 1000 flere sygeplejersker ansat.

Hvad bliver den langsigtede konsekvens af denne strejke så. Det tyder på, at det bliver endnu færre, der vælger uddannelsen og flere, der forlader faget. En virkelig skidt spiral, der kan give store udfordringer i fremtidens sundhedsvæsen. Og ikke mindst uden for de største byer, hvor tilbagegangen er størst.

Derfor haster det med en afslutning på strejken, da følgerne kan blive uoverskuelige. Det er muligt, at strejken er glemt lige nu - men dens fortsættelse uden et acceptabelt resultat for sygeplejerskerne kan betyde, at den i fremtiden bliver den strejke, vi husker - desværre.

Indlæser debat...