Fuld støtte til landsbyerne

Vilkårene for landsbyerne i kommunens udkant var i centrum på vælgermøde

10. november 2021, 10.29

I alt 13 kandidater deltog ved vælger­mødet i Hodsager. Foto: Privatfoto

HODSAGER Otte byråds- og fem regionsrådskandidater deltog, da der forleden aften var vælgermøde i Hodsager Multicenter. De fik lov at svare på spørgsmål fra knap 50 veloplagte tilhørere.

Inden mødet var der indkommet spørgsmål, som kandidaterne blev bedst om at forholde sig til og svare på.

En spørger ville således gerne høre kandidaternes holdning til, om landsbyer af Hodsagers størrelse i Herning Kommune skal gives mulighed for at udvikle sig - så der kan bo flere familier i landsbyerne i lejeboliger bygget af en boligforening.

Udvikling frem for afvikling

Paneldeltagerne svarede for sig, og der var bred enighed om, at landsbyerne skal udvikles i stedet for afvikles, og en forudsætning herfor er tilgængelige boliger - og almene lejeboliger kan være en løsning for både yngre samt ældre borgere.

Der blev også spurgt til muligheden for flextrafik, og også på spørgsmålet om offentlig transport var der generel enighed blandt kandidaterne. Mange fremhævede, at den offentlige transport medvirker til at udvikle landdistrikterne, og at der skal findes fleksible løsninger. Mindre busser samt flextrafik var et løsningsforslag fra flere af kandidaterne. Der var bred enighed om, at den offentlige trafik skal være til for borgerne, og at den kan være med til at udvikle landsbyerne.

Dyrt at vælge skole i Holstebro

En spørger ville også høre, om der kan gøres noget ved transporten for de ældste skoleelever, der vælger en skole i Holstebro i stedet for en af kommunens skoler.

»Tager de til Herning, skal de tidligt af sted og kommer sent hjem på grund af besværlig offentlig transport - men transporten er gratis. Tager de i stedet til Holstebro, er der væsentligt bedre muligheder for at komme frem og tilbage med offentlig transport, men her vil billigste transport koste godt 500 kroner i måneden. Er det rimeligt? Burde man ikke fra Herning Kommunes side give tilskud eller gratis transport til de unge, hvor det ikke er realistisk at tage til Herning i 10. klasse, og de derfor i stedet tager til en nabokommune, når nu man også gerne vil gøre noget for landsbyerne i udkants-Herning?« lød spørgsmålet.

Fra flere partier lød det, at der burde findes en løsning, og at skoletransport inden for kommunegrænserne kan være gratis, eller at de unge mennesker kan kompenseres økonomisk. Flere kunne forestille sig en fleksibel og fysisk mindre transportform.

Derudover blev folkeskolen, specifikt specialtilbud, diskuteret, og flere paneldeltagere gav udtryk for, at barnet skal have det korrekte specialtilbud på det korrekte tidspunkt, uden at skolen straffes økonomisk for at sende barnet videre i et specialtilbud.

Flere afdelinger

Med udgangspunkt i Aulum-Hodsager skole, der med sin ene af to matrikler i Hodsager beviser, at små skoleafdelinger kan være et reelt og velfungerende tilbud til skolelukninger, udtrykte panelet tiltro til de små landsbyskoler, og ingen ytrede ønske om at lukke folkeskoler i de små byer i Herning Kommune.

Det var borgerforeningen i Hodsager, der havde arrangeret vælgermødet.

Indlæser debat