Klodens cyklus styrer uden hensyntagen til klimastrejker

19. september 2019, 09.20

Peter Langborg.

Klima Den 13. september havde Jørgen Møller (JM) et indlæg her i avisen, hvori han opfodrer alle - ikke mindst skoler, offentlige institutioner og større virksomheder - til at deltage i en verdensomspændende klimastrejke.

Mange millioner hysteriske mennesker i 117 lande er nemlig i fuld gang med at organisere sig, og nu ikke kun som enkeltpersoner, men også fra mange af verdenens kommuner, storbyer, store fagforeninger, store virksomheder, deltager ansatte i strejken.

Mange banker verden over (indtil nu også en dansk bank, Merkur Bank med hele personalet) deltager, ligesom eleverne på mange skoler verden over går med. Endvidere engagerer rigtigt mange af verdens mest kendte personer så som diverse kunstnere, skuespillere sangere, bands med mere sig.

Det caribiske øhav blev forleden ramt af en af de værste orkaner i mands minde, her i blandt østaten Bahamas. Disse østaters regeringer er gået sammen for at bekæmpe klimaforandringerne, men siger, at de har brug for hjælp/støtte.

Ja, der er ingen tvivl om, at de har brug for hjælp. For at begynde at bekæmpe klodens egen cyklus er en halsløs gerning.

En gerning som ingen (heldigvis) kan komme i mål med. Dette ændrer sig ikke, fordi nogle fantaster nu vil gøre vores klodes cyklus menneskeskabt, hvilket naturligvis er noget vrøvl.

Vi mennesker har (heldigvis) så uendelig lidt indflydelse på den cyklus, som den klode vi lever på kører i, og begynder vi at kæmpe imod denne cyklus, hvad ender det så med?

En meget voldsommere og tidligere undergang for menneskeheden, end den som den pågående cyklus ville afstedkomme?

Vores klode har været langt varmer, end den er i dag. Opvarmningen af vores klode har tidligere gået meget hurtigere, end den gør i dag og har gjort over de sidste 100 år. Den eneste reelle forskel er, at nogle store investorer har smidt enorme investeringer ind i, at befolkningen på kloden skal dreje deres opmærksomhed hen på klimaet.

Investeringer som nu følges op af en global indoktrinering af befolkningen. Dette må man medgive er lykkedes i stor målestok, og det har en selvforstærkende effekt. Her ser man tydeligt, hvor meget reklameværdi mund til mund-metoden har i sig. Dette er så også nået ud til JM i Sdr. Felding.

JM skriver: »Sidst, men ikke mindst er mange af de helt store investorer ved at trække deres investeringer tilbage fra de store firmaer, der handler med fossile brændstoffer, kul og olie. Allerede nu er der fjernet for mange billioner dollars fra disse virksomheder.« Og deri har han naturligvis ret.

Men hvem er disse store investorer, og hvor har de flyttet deres fokus hen?

Investeringerne er flyttet over i kølvandet på hysteriet. Investeringerne gøres naturligvis der, hvor folk har deres øjne, og da disse øjne manipulativt er flyttet over på klimaet, er det der, at de største afkast af investeringerne hentes, i særdeleshed hvis man lige investerer lidt ekstra i »markedsføringen«, som er det, der sker i disse år.

JM skriver endvidere: »Lige nu tages der så store skridt i at vende udviklingen til fordel for jordkloden og alt dens liv, at ingen havde drømt om, at det allerede nu ville blive verdens største bevægelse.«

Sådanne bevægelser er farligere, jo større de er, og gør mere skade, jo større de er. I 1958 startede Mao en udryddelse af spurve. De åd afgrøderne på markerne sagde han. To år senere var så godt som alle spurve udryddet, men hvad blev resultatet? At Græshopper og andre insekter, som spurvene tidligere havde haft som hovedmåltid, åd endnu flere afgrøder end spurvene nogensinde havde gjort.

Katastrofen som følge af noget menneskeskabt var voldsomt meget større, end den indvirkning naturen (klodens cyklus) havde haft.

Så lad os i stedet for klimastrejker og andet hysteri i den retning skifte fokus, og gøre noget ved det, som vi reelt har en afgørende indflydelse på.

JM slutter sit indlæg af med at skræmmes over, at der er store »pletter på Danmarkskortet«, hvor fokus ikke er på dette klimahysteri. Han håber på, at det stilhed før stormen. Samtidig opfordrer han Herning kommune og politikerne til at markere sig langt mere kraftigt »i dette for menneskeheden største problem«.

Han er endog gået så langt, at han har sendt et opfordrende brev til Herningholmskolerne om at deltage i klimastrejken. Heldigvis har han intet svar fået fra skolen, og man kan så i sit stille sind håbe på, at i alle tilfælde denne skole ikke vil deltage i denne indoktrinering af vore unge mennesker.

Afslutningsreplikken fra JM er, »Nok mærker vi i vores del af det danske rige ikke noget til alvorlige klimakatastrofer, men alligevel: Hvorfor denne larmende tavshed? Jeg savner et svar.«

Svaret er ganske enkelt, fordi vi ikke kan ændre på klodens cyklus, og heldigvis for det.