Kommunen opgraderer: Hjemmesygeplejersker får mere uddannelse

Ringkøbing-Skjern Kommune tilbyder hjemmesygeplejersker en specialuddannelse i borgernær sygepleje. Formålet er at løfte sygeplejerskernes kompetencer og give borgerne en sygepleje med mere overblik

12. maj 2021, 13.30

Behandling i hjemmet kræver ofte komplicerede processer og faglige kompetencer. - Borgere udskrives i stigende grad tidligere efter mere komplekse sygdoms- og indlæggelsesforløb. Der er derfor oftere behov for pleje og specialiseret sygepleje i hjemmet, fortæller Lotte Boserup, områdeleder for Hjemmeplejen i Ringkøbing-Skjern Kommune. Foto: Privatfoto

RINGKØBING-SKJERN Det er ofte komplekse sygdomsforløb, der møder hjemmesygeplejerskerne i Ringkøbing-Skjern Kommune, når de kommer hjem til borgerne.

- Tidligere var man oftere rask, når man blev udskrevet fra hospitalet. Men borgere udskrives nu i stigende grad tidligere efter mere komplekse sygdoms- og indlæggelsesforløb. Der er derfor oftere behov for pleje og specialiseret sygepleje i hjemmet, fortæller Lotte Boserup.

Hun er områdeleder for Hjemmeplejen i Ringkøbing-Skjern Kommune og opfordrer kommunens hjemmesygeplejersker til at søge en af de to nye opslåede uddannelsesstillinger som specialsygeplejerske i den borgernære sygepleje.

- Specialuddannelsen giver sygeplejerskerne en større viden og forståelse for, hvordan man som sygeplejerske kan handle og planlægge i de mere komplekse borgerforløb i et tværgående samarbejde. Uddannelsen er med til at løfte den generelle faglige standard i hjemmeplejen - til stor glæde i Hjemmeplejen og for borgere. siger hun.

Allerede erfaring

Jonna Fæster er en af de hjemmesygeplejersker i Ringkøbing-Skjern Kommune, som for nylig har afsluttet den étårige efteruddannelse som specialsygeplejerske i borgernær sygepleje på professionshøjskolen VIA University College.

Spørger man hende om uddannelsen, tøver hun ikke med at anbefale den varmt til sine kolleger:

- Det er tæt på 30 år siden, jeg blev uddannet sygeplejerske, så dels er der nogle områder, hvor forskningen er blevet klogere, siden jeg tog min uddannelse, og dels har hverdagen som hjemmesygeplejerske ændret sig gennem årene, siger Jonna Fæster og tilføjer:

- Som hjemmesygeplejerske har man rigtig mange bolde i luften på én gang, og det kan være svært at se årsager og sammenhænge i borgerforløbene - og svært at få et klart overblik over, hvorfor og hvor det er, vi løber panden imod en mur. Dér har uddannelsen givet mig mere ro og et bedre overblik over den organisatoriske kompleksitet og de eksterne og interne samarbejder på tværs.

Taler samme sprog

Jonna Fæster tilføjer, at efteruddannelsen i borgernær sygepleje desuden bidrager med et sprog til at tale om nogle af de ting, hjemmesygeplejerskerne ser i dagligdagen.

- Det kan for eksempel være dét, at ældre ofte har flere diagnoser og symptomer og dermed flere konkurrerende sygdomme, hvor de kendte symptomer komplicerer hinanden, så borgeren fremstår uventet skrøbelig, forklarer hun.

Dermed løfter uddannelsen den faglige standard for hjemmesygeplejersker - til glæde for både kolleger og borgere.

Med i uddannelsen er også en fokusering på den tidlige opsporing af sygdom og på at forebygge indlæggelser, ligesom borgerens overgang fra hospitalsindlæggelse til rask i eget hjem fylder en del.

- Vi har lært om forbedringsprocesser i egen enhed, så det, jeg har lært, skulle gerne smitte af på mine kolleger og vores samarbejde på tværs. Dermed skulle vi gerne kunne levere en endnu bedre sygepleje til borgerne i kommunen, forklarer Jonna Fæster.

Indlæser debat...