Overfyldte vandløb

10. december 2019, 10.54

Vorgod Å minder om en mindre flod. Foto: Ole Skydt

VIDEBÆK Vandløbene er overfyldte efter de seneste dages regn. Det gælder blandt andet Vorgod Å, der munder ud i Skjern Å.

Også mange mindre vandløb som Egeris Mølle Å er vokset.

Vandet har vanskeligt ved at slippe væk. Det rammer enkelte veje.

Vorgod Å minder om en mindre flod. Foto: Ole Skydt
Egeris Mølleå med stor vandføring. Foto: Ole Skydt
Vandfyldte marker oversvømmer her Tinghøjvej. Foto: Ole Skydt