DET ER DIT VALG - KV21

Skole og forældre er sammen om børnenes sundhed

18. oktober 2021, 11.28

Marianne Bjørn.

SUNDHED Sundhed er at have det godt, at være rask, at opleve livsglæde og tryghed, at være en del af et fællesskab.

Sundhed er en forudsætning for at lære, arbejde og fungere i dagligdagen igennem hele livet.

Det handler også om selvværd, om det at kunne mestre livet - også når der er modgang. Det handler om leg, bevægelse, gode venner, en positiv oplevelse af at gå̊ i skole, sund mad der giver energi, et aktivt fritidsliv og at have nogle betydningsfulde voksne

Som forældre har vi ansvaret for,

- at vores børn får en god start og så god en opvækst, som muligt

- at der er sund mad på bordet og i madpakken

- at børnene bliver motiveret til bevægelse og fysisk aktivitet

- at de får den rette mængde søvn

- at de får prøvet egne grænser af osv. osv.

Som kommune har vi også en klar nøgleposition i at fremme børns sundhed, læring og trivsel. Alle undersøgelser viser, at børn trives bedst og klarer skoleopgaverne bedre, når de lever et liv med fysisk aktivitet og får sund mad, der giver energi til både krop og hjerne. Derfor skal vi prioritere, at der i skolerne arbejdes både med børnene og deres forældre omkring børnenes sundhed.

Stadig flere børn er desværre overvægtige - 14 procent af alle danske børn i førskolealderen er overvægtige og 19 procent af teenagere er overvægtige.

Det er alarmerende tal, når vi ved, at børn der er overvægtige, ofte føler sig ensomme, ikke deltager i idræt eller anden foreningsaktivitet og har sværere ved at modtage undervisning.

Samtidig er den gruppe af børn i stor risiko for at udvikle diabetes og andre livsstilssygdomme.

Der er flere årsager til overvægten, men ofte er det en kombination af usunde kostvaner og for lidt bevægelse.

Vi skal fremadrettet arbejde for et generelt løft af skolernes udendørs faciliteter, så undervisningen nemmere kan gennemføres udendørs og dermed invitere til mere bevægelse.

Vi skal motivere børnene til at cykle eller gå til skole, at lære dem sunde og gode transportvaner, så de på den måde også får mere bevægelse i hverdagen.

De sidste 30 år er andelen af børn, der transporteres i bil til og fra skole steget med 200 procent, og de seneste 10 år er andelen af børn, der cykler, faldet med 30 procent. Danske undersøgelser viser, at børn, der cykler eller går til og fra skole, også er dem, der generelt er mest aktive.

Fra kommunens side kræver det også, at vi fortsat har fokus på sikre skoleveje, så forældrene trygt kan sende deres børn af sted på cykel eller gå-ben.

Som medlem af børne- og familieudvalget og som tidligere idrætslærer og madkundskabslærer ser jeg det som en spændende og nødvendig opgave at give vores børn – og deres forældre - nogle gode redskaber til at opdage, at selv små ændringer i kost-og motionsvaner kan gøre en stor forskel på vejen hen mod en sundere hverdag . Det vil jeg stadig gerne arbejde for, hvis jeg bliver genvalgt til byrådet 16. november.

Indlæser debat