Åbent samråd om Kærshovedgård

16. september 2020, 10.46

Pia Kjærsgaard (DF) har indkaldt minister Mattias Tesfaye (S) i åbent samråd vedrørende den aktuelle situation i Udrejsecenter Kærshovedgaard.

Kærshovedgaard I slutningen af september vender Mattias Tesfaye (S) tilbage til jobbet som udlændinge- og integrationsminister. Og det er lige på og hårdt fra starten.

Pia Kjærsgaard fra Dansk Folkeparti har nemlig indkaldt udlændinge- og integrationsministeren i et åbent samråd til besvarelse af fem spørgsmål om Kærshovedgård.

»Ministeren bedes redegøre for, hvad regeringens løsning på Udrejsecenter Kærshovedgård er, hvilke konkrete løsningsforslag arbejdes der med, og hvornår kommer der en løsning, så lokalsamfundet ikke længere skal døje med utryghed og den kriminalitet, som udgår fra udrejsecentret?«

»Da regeringen tidligere har lanceret en idé med et asylmodtagercenter uden for Europa som et led i en ny asylpolitik, vil regeringen på samme måde overveje at anbringe udrejsecenteret i andre lande efter forudgående aftale med det pågældende land herom?«

»Arbejder regeringen med et maksimalt beløb for et alternativ til Kærshovedgård, som regeringen vil anvende på opgaven, idet regeringen ved sin tiltrædelse skrottede den blå løsning med øen Lindholm til 759 millioner kroner, fordi denne løsning var for dyr. Er pengene vigtigere end en løsning på problemet?«

»Ministeren bedes redegøre for sin holdning til den voldsomme stigning i den registrerede kriminalitet, som beboere på udrejsecenter Kærshovedgård har begået, hvor politiet siden begyndelse af 2019 og frem til august i år har rejst 127 sigtelser mod beboerne, mod 85 sigtelser fra foråret 2016 til efteråret 2018, og redegøre for - eventuelt med bidrag fra justitsministeren, om hvilke foranstaltninger regeringen vil tage for at få bugt med og kontrol med den kriminalitet, der udgår fra centret, så beboere og forretningsdrivende i nærområdet og de større byer som eksempelvis Herning kan føle sig trygge?«

»Vil ministeren sikre en bedre dialog mellem lokalbefolkningen og de ansvarlige på centret, politiet og andre myndigheder, da der har været en lang række af utryghedsskabende situationer på centret, hvor lokale naboer har kontaktet myndigheder for at høre, hvad der foregår, når mange politi- og redningskøretøjer pludselig er til stede på centret, men hvor interesserede naboer blot fejes af banen med, at der ikke er nogle hændelser, selvom dette har været tydeligt?«

Datoen for samrådet er endnu ikke fastsat, men det bliver formentlig i oktober.