Spørgsmål til Eniig og til Verdo

10. september 2019, 09.11

Erling Askjær Jørgensen.

ENIIG/VERDO Da svar på nedenstående spørgsmål er yderst relevante for alle, der forsynes med el fra Eniig, er det rimeligt med spørgsmål og svar her i Herning Folkeblad. Forhåbentlig vil Joan Hansen som bestyrelsesmedlem sikre, at alle i Herning og omegn får fyldige svar med fyldig redegørelse her i Herning Folkeblad.

På hjemmesiden kan det læses, at hidtidig direktør/formand Martin Romvig har besluttet selv at sige op og at stoppe som værende en del af ledelsen i Eniig. Det oplyses ikke, om Romvig får nogen fratrædelsesgodtgørelse, når han forlader Eniig, men rygter taler om, at han får tre års løn ved sin fratrædelse, og at dette andrager årligt 5,4 millioner altså godt og vel 16 millioner kroner. Er dette rigtigt? Det forekommer ikke rimeligt.

Og videre, er det rigtigt at det afkaster 100.000 kroner årligt at være menigt bestyrelsesmedlem i Eniig? Med sandsynligvis årligt omkring 10 bestyrelsesmøder vil det betyde 10.000 kroner for at deltage i et bestyrelses møde. Jeg tror, at Joan Hansen går så meget ind for åbenhed omkring honorarer til bestyrelsen, at hun vil fortælle, hvor givtigt det er at have opnået en plads i bestyrelsen i Eniig. På forhånd tak til Joan Hansen.

Og hvorfor så interesse for det foran forespurgte? Jo, når man taler med borgere, der afsøger mulighederne vedrørende andre leverandører af el, hører man, at dette er langt billigere andre steder end netop ved Eniig.

Med denne realitet er det relevant at spørge, om fordelen ved, at et elforsyningsselskab bliver større og større ved fusioner, blot er, at elforsyning bliver dyrere og dyrere? Vil Eniig måske dokumentere, at der ikke findes billigere leverandører af el end netop Eniig ?

Og så er det store fjernvarmeselskab i Herning ved at være solgt til det mindre fjernvarmeselskab i Randers. Også gadelys og trafiklys i Herning er underlagt, hvad de præsterer i Randers. Vil antallet af bestyrelsesmedlemmer i Verdo afspejle, at der er langt flere forbrugere i Herning end i Randers, og at der derfor skal være flest bestyrelsesmedlemmer fra Herning, og at bestyrelsesformanden selvsagt bør være fra Herning.

Har bestyrelsen i Eniig sikret sig, at vi i Herning på demokratisk vis får de fleste medlemmer i bestyrelsen i Verdo og får formandsposten.

Jeg glæder mig til, at Joan Hansen redegør for fakta vedrørende det her beskrevne. Og det vil være naturligt, at Verdo giver os i Herning grundig information om, hvorledes vi er repræsenteret i ledelsen af fjernvarmeforsyningen her i Herning. På forhånd tak.

I medierne er der skrevet meget om de gigantiske, mystiske ulovlige dispositioner i Verdo med opkrævning af blandt andet for høje priser for varme. Er der sikret, at vi i Herning ikke kommer til at betale for noget, som Verdo er tvunget til at tilbagebetale og lignende i Randers, som ikke vedrører os i Herning?