Et flot resultat

14. september 2020, 12.51

Conny Jensen. Foto: Henrik Ole Jensen

OVERVÅGNING Som overvågningskomitemedlem af Intereg Øresund-Kattegat-Skagerak (ØKS) program synes jeg, at der er opnået et imponerende resultat for et program, som måske ikke er så kendt, men hvor aktører her i regionen har hentet over 12 millioner euro i støtte.

Projekterne med partnere i Region Midtjylland er for vort område, Moduwood Ikast-Brande, Digibusiness Herning, Biogas 2020 med Herning som en af de fire partnere, Skandinavisk Elektrisk Transport System II Herning, Craft Go med Aarhus og Herning, Innomatch, Herning og tre andre kommuner og endelig Nordic Buzz Herning.

Programmet fra 2014-2020 er ved at være til ende, og vi er i gang med arbejdet med at forberede det kommende program 2021-2027. Set ud fra et midtjysk perspektiv er målet, at det kommende program åbner nye interessante muligheder for regionens projektaktører, der i samarbejde med partnere i Sverige og Norge kan afsøge gode innovative løsninger på fælles udfordringer.

Vi samarbejder med vores fælles kontor i Bruxelles, CDEU, og vil gerne i Region Midtjylland indgå i en dialog med vores kommuner omkring udarbejdelsen af dette nye program og vil meget gerne have kommunernes input med i arbejdet.

Kommunerne er altid velkomne til at kontakte Region Midtjylland ved chefkonsulent Henrik M. Jensen

Mange spørger mig om, hvad det er for et program, jeg som politiker arbejder med som overvågningskomitemedlem.

Interreg ØKS er et grænseoverskridende EU-strukturfondsprogram, der dækker fire danske regioner, tre svenske regioner og fire norske fylker, og i det næsten færdige program har vi haft et budget på 950 millioner danske kroner.

Jeg vil derfor håbe, at vores 19 kommuner i regionen kommer med input, sådan at vi med et nyt og godt program kan hente mange flere millioner kroner til spændende formål.