Bananrepublik?

Udgivet:20. maj 2022, 13.13

Læsetid:1 minut

Foto: Adobe Stock Photo

Af Uffe Nielsen. Solsortevej 8 Vildbjerg

DOM Grundlovens § 57: »Intet medlem af Folketinget kan uden dettes samtykke tiltales eller underkastes fængsling af nogen art, medmindre han er grebet på fersk gerning.«

Man kan ikke samtykke om en sag, hvis man ikke kan få den oplyst. Folketinget er et parlament, af fransk parler, at tale. Meningen er, at man ved dialog når frem til flertalsløsninger.

Hvis en håndfuld medlemmer af Folketinget orienteres, men pålægges tavshedspligt, har man på utilbørlig vis tilsidesat det parlamentariske princip. Det gælder både den der informerer, og de som accepterer mundkurv i en sag, som det er overladt Folketinget at afgøre.

Sådan lyder advarslen fra blandt andre Lasse Lund Madsen, professor i strafferet ved Aarhus Universitet:

»Partilederne bringer sig i risiko for efterfølgende at havne i en situation, hvor de selv kommer i karambolage med et tavshedspålæg. Derfor er det et åbent spørgsmål, hvis interesse de overhovedet tjener ved at møde op til mødet med justitsministeren og Rigsadvokaten,« siger han.

Vi lever i skammelige tider uden respekt for de af folket valgte og dermed uden respekt for folket, for vælgerne, for dig og mig.

Indlæser debat