Svar til læserbrev: Misforstået - kommunen betaler fortsat strømmen

Udgivet:01. februar 2023, 08.31

Læsetid:2 minutter

John Thomsen. Foto: PR-foto

Af John Thomsen. formand Miljø- Infrastruktur- og Naturudvalget, Herning Byråd (V)

1 måned siden

GADELYS 27. januar havde Jacob Bach Jensen et læserbrev i Herning Folkeblad, hvor overskriften var »Ekstra skat på vej til de private fællesveje«.

Heldigvis er Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalgets beslutning fra udvalgsmødet 24. januar, hvor vi behandlede punktet »Budget 2023 – udmøntning af udvalgs- og besparelsespulje, sparekatalog«, blevet misforstået.

I dagsorden-punktet var der beskrevet 15 forskellige forslag til besparelser. Da det var et sparekatalog, var der beskrevet flere muligheder, så vi i udvalget kunne vælge, hvilke besparelser vi ønskede at gå videre med, og som samlet kunne indfri udvalgets forpligtigelse i forhold til budget 2023 aftalen.

Et af forslagene omhandlede betaling af strøm på fællesveje, nemlig muligheden for at flytte betalingen for de cirka 540.000 kWh., som bruges på gadelys på de cirka 400 private fællesveje, vi har i kommunen, over på grundejerne.

Det er klart, at ved at flytte betalingen fra kommunen til grundejerne på så mange kWh., ville kommunen opnå en besparelse. Der er også korrekt, at omkostningen på cirka 25.000 kroner til opsætning af elmålere også kan pålægges grundejerne.

Så kommer det med misforståelsen: For Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalget valgte netop IKKE at gå videre med denne besparelse, og derfor er der i skemaet heller ikke angivet noget beløb, som tæller med i det samlede beløb, udvalget skulle finde. Så derfor er overskriften »Ekstra skat på vej til de private fællesveje« direkte forkert, og jeg håber hermed, denne misforstået er rettet.

Besparelserne er i øvrigt fint og detaljeret beskrevet i Herning Folkeblad 26. januar på side 10.

Besparelserne er behandlet i Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalget 24. januar, hvor kun Michael Thomsen fra SF ikke kunne stemme for. Derefter bliver de behandlet i Økonomi- og Erhvervsudvalget og til sidst i byrådet. Det er en helt almindelig sagsbehandling, som langt de fleste sager i udvalgene gennemgår. Hvorfor Jacob mener, dette er en skueproces, ved jeg ikke, som sagt en helt almindelig demokratisk sagsbehandling.

Indlæser debat